Stará Pazova: Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre Sriem

11.apr 2017

Stará Pazova: Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre Sriem

Jana Rumanová

Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy pre Sriem bola včera večer v miestnostiach Klubu VHV. Prítomných privítala Anna Horvátová, predsedníčka Združenia pazovských žien pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka.

Tejto súťaže sa zúčastnili štyri kandidátky: v prednese poézie v mladšej kategórii od 16 do 25 rokov Jana Rumanová zo Starej Pazovy, v prednese poézie v kategórii ponad 25 rokov Anna Simonovićová zo Starej Pazovy a Vera Bažaľová z Lugu, a v prednese prózy v kategórii ponad 25 rokov súťažila Anna Čelovská z Lugu.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Lýdia Gedeľovská, učiteľka, Alexander Bako, herec a režisér a Anna Balážová, profesorka srbského jazyka vo výslužbe, rozhodla, že do finálovej súťaže postúpia všetky kandidátky. 

Revuálnej časti sa v prednese poézie zúčastnili Mária Rumanová a Anna Slamajová zo Starej Pazovy.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs