V ZŠ v Kulpíne: O bezpečnosti detí v železničnej doprave

11.apr 2017

V ZŠ v Kulpíne: O bezpečnosti detí v železničnej doprave

Predstavitelia Infraštruktúry železníc Srbska dnes v rámci kampane venovanej bezpečnosti detí v železničnej doprave navštívili Základnú školu Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Cieľom edukačnej prednášky pre žiakov nižších ročníkov bolo vysvetliť základné pravidlá bezpečného správania sa v železničnej doprave.

V mene školy sa prihovorila riaditeľka Jovanka Zimová a v mene Rady pre bezpečnosť v doprave Obce Báčsky Petrovec hovoril predseda Srđan Simić.

Predstavitelia Infraštruktúry železníc Srbska v edukačnej prednáške pre žiakov pomenovanej Pravidelné je bezpečné, za pomoci videoprezentácie uviedli príklady zo skutočného života a čo sa stáva v prípadoch, keď sa v železničnej doprave správame tak ako netreba.

Uviedli desať základných pravidiel  bezpečného správania v tomto druhu dopravy. Žiaci sa aktívne zapájali do prednášky a šikovne odpovedali na otázky, hoci bolo málo takých, ktorí už cestovali železnicou. Téma ich zaujala a získané ponaučenia z oblasti železničnej dopravy im budú osožné aj do budúcna.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs