Pozitívne náznaky

12.apr 2017

Pozitívne náznaky

Zo začiatku prezentácie

Pokračovanie rastu hospodárskych aktivít, stabilné zvýšenie výroby spracovateľského priemyslu, suficit v rozpočte, rast dovozu a zárobkov vo februári sú základnými príznačnosťami ekonomických aktivít na štarte roka. Takéto hodnotenie prezentoval včera v Hospodárskej komore Srbska redaktor Makroekonomických analýz a trendov (MAT) Ivan Nikolić.

 

             Znie to sľubne

Stojan Stamenković aj Ivan Nikolić

Na uvedenej prezentácii časopisu MAT číslo 267, známy hospodársky expert Stojan Stamenković vyslovil odhad, že by sa v tomto roku hrubý domáci produkt mohol zvýšiť o také 3,5 percenta. Svetová banka nám prognózovala trojpercentný rast. Odhad by sa mohol naplniť, samozrejme za predpokladu, že nedôjde k niektorým výraznejším negatívnym nečakaným ekonomickým prekvapeniam, či už vo svete alebo u nás. Za kladnú zložku pohybov považuje najmä spracovateľský priemysel, v rámci neho predovšetkým potravinárstvo. Ten iný, záporný trend, ktorý sa zjavil prvýkrát po viacerých rokoch, je, že rast dovozu prevýšil rast exportu. Spôsobil to najmä pochopiteľný dovoz elektrického prúdu v mimoriadne mrazivom januári, ako aj ropy a jej derivátov. Ich množstvo síce nestúplo, no  ceny na svetovom trhu áno. Jasné je, že takéto pohyby vlastne znamenajú zvýšenie zahraničnoobchodného deficitu.

                            Pár iných ukazovateľov

O aktualizách v ekonomickej politike hovoril Boško Živković (v strede)

Hoci ešte nie sú údaje o dynamike investícií v prvých dvoch mesiacoch 2017, akýmsi oporným bodom, založeným na odhadoch Republikového štatistického ústavu, je, že tieto vlani reálne narástli o 4,9 percenta. Taktiež treba pripomenúť údaje, týkajúce sa realizácie rozpočtu. V januári a vo februári v rozpočte sa zjavil suficit v sume 11,5 miliardy dinárov. Celkové príjmy boli totiž 167 miliárd a náklady 155,5 miliardy dinárov. Vo februári pokračoval i rast maloobchodného obratu, rovnako ako aj zvýšenie zárobkov, takže možno očakávať, že toto druhé sa prejaví aj na maloobchodný obrat.

Priemerné netto zárobky v súkromnom úseku sa zvýšili vo februári o 4,9 percenta, vo verejnom úseku o 6,2 percenta. Takýto trend nezasiahol ale verejné štátne inštitúcie, kde zárobky boli menšie o 0,8 percenta. Možno uzavrieť tým, že by  februárová dynamika celkových zárobkov mohla znamenať podporu hospodárskemu rastu. A azda sa treba tešiť aj z toho, že sú tie prvé tohtoročné mesiace, takmer spravidla poznačené skromnými výsledkami, už alebo konečne za nami.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs