Jedno mesto, dve obce

29.aug 2013

 Štatistické údaje sú spravidla zaujímavým čítaním: ak pre nič iné, tak aspoň kvôli tomu, že sú vhodným základom porovnávania vo viacerých rovinách: napríklad dneška s minulosťou, svojho prostredia s iným… To, na čo však treba upozorniť, je nutnosť v určitých prípadoch  rozlišovať fakty (údaje, poznatky, hranice etc.) administratívne od zemepisných.

Nový Sad je naše druhé najväčšie mesto

Nový Sad je naše druhé najväčšie mesto

Názorne to možno ukázať na príklade juhobáčskeho obvodu. Patria do nej (štatisticky) i niektoré obce, ktoré sú južne od Dunaja, zemepisne teda v Srieme, ako napríklad Beočín – 15 726 obyvateľov, z čoho 830 Slovákov, alebo Sriemske Karlovce, kde žije 8 750 obyvateľov, z čoho 29 Slovákov. A ešte jedno vysvetlenie. V minulom čísle, na konci predposledného odseku príspevku o Slovákoch v Severobanátskom obvode sa možno dočítať údaj, ktorý možno dvojzmyselne chápať: …Po rade šiestou obcou je Čoka. V nej je deväť Slovákov, kým ich je najviac v Ostojićeve: 83. Na ozrejmenie – ten údaj o deviatich Slovákoch sa vzťahuje na samotné mestečko Čoka. V obci Čoka je Slovákov deväťdesiatšesť, čo je i uvedené niekoľko viet predtým, na záver tretieho odseku od konca.

A teraz zo Severobanátskeho do Juhobáčskeho obvodu, najprv do Nového Sadu a jeho okolia. Skrátka, vyzerá to takto: jedno mesto, dve mestské obce, šestnásť sídlisk. Slovákov je na úrovni mesta 6 596, alebo v mestskej obci Nový Sad 6 393 a v mestskej obci Petrovaradín 203. V samotnom Petrovaradíne žije presne sto Slovákov, v Sriemskej Kamenici sedemdesiati štyria, v Ledinciach pätnásti, v Bukovci desiati a v Starých Ledinciach štyria Slováci.

V mestskej obci Nový Sad  je Slovákov najviac, v počte nad sto, v štyroch sídliskách. Prvý na tomto zozname je Kysáč s 3 942 Slovákmi, z celkove 5 091 obyvateľov. Zaujímavý údaj je, že v roku 1992 Slovákov v Kysáči bolo takmer presne toľko, koľko je dnes v ňom obyvateľov: 5 095. V Novom Sade sa 1 650 obyvateľov deklarovalo ako Slováci, a to  z celkového počtu 231 798 obyvateľov. Pred takými dvoma desaťročiami  slovenských obyvateľov bolo tu 2 009. Na treťom mieste je Begeč so 438 Slovákmi z 3 325 obyvateľov. Vo Futogu žije 130 Slovákov a obyvateľov je vcelku 18 641. Vo Veterniku je osemdesiatdeväť, v Rumenke šesťdesiatosem, v Kaći dvadsaťpäť, v Čeneji dvadsať, v Stepanovićeve sedemnásť, v Kovilji desať, kým v Budisave žijú štyria Slováci.

Keďže sme túto konkrétnu časť prehľadu istým spôsobom začali s obcou Beočín, možno ju s ňou i skončiť. V nej je 830 Slovákov, z čoho najviac v mestečku Lug – 670, z celkového počtu 709 obyvateľov. Z prístupných štatistických údajov týkajúcich sa ôsmich sídlisk tejto obce, je tu ešte len údaj o Rakovci, kde žijú deviati Slováci. V Lugu v roku 1992 žilo viac Slovákov než teraz na území celej obce Beočín: vtedy tam bolo 840 príslušníkov slovenskej menšiny.

(V budúcom čísle: Ďalšie obce)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs