O použití solárnej energie

29.aug 2013
Mirjana Domoniová so spolupracovníkmi počas prezentácie solárnej techniky v Slankamenských Vinohradoch

Mirjana Domoniová so spolupracovníkmi počas prezentácie solárnej techniky v Slankamenských Vinohradoch

V organizácii Ekologického hnutia Eko san Obce Stará Pazova v nedeľu 18. augusta sa v Slankamenských Vinohradoch v rámci dedinskej oslavy Budárske dni uskutočnila praktická prezentácia možností využitia solárnej energie. Ide o solárnu techniku, ekologický smer v energetike využívajúci slnečnú energiu. Mirjana Domoniová, predsedníčka Ekologického hnutia Eko san, so spolupracovníkmi na univerzálnom športovom ihrisku v populárnych Brehoch prezentovala solárne panely a fotovoltaické systémy, ktoré sú vhodné zvlášť na lokalitách, kde nejestvuje elektrická sieť, ako sú napríklad výletnícke chatky na týchto priestoroch.

„Naša prezentácia o využití solárnej energie v Slankamenských Vinohradoch bola veľmi úspešná. Tak účastníci, ako aj návštevníci tohto podujatia prejavili veľký záujem o vystavené solárne panely. Ďalšiu prezentáciu plánujeme uskutočniť v Starej Pazove (v Ekologickom dome v Ulici Hviezdoslavovej 40), kde fotovoltaické systémy budú vo funkcii,“ zdôraznila Mirjana Domoniová.

V Slankamenských Vinohradoch prezentovali fotovoltaický systém s dvomi solárnymi panelmi, ktorý zabezpečuje spotrebu napr. celkového osvetlenia vo výletníckej chatke. K tomu sa môžu používať aj televízor, chladnička, počítač a menšie domáce prístroje. „Jestvuje aj samostatný fotovoltaický systém so šiestimi panelmi. Vďaka tomuto silnejšiemu variantu solárnej techniky v chatke sa môže používať aj hydropak (ktorý sa občas vypojí), minibojler, vysávač a elektrický sporák s jednou platňou,“ povedala naša spolubesedníčka a dodala, že je tento systém vhodný pre väčšie výletnícke chatky, resp. domy, kde nejestvuje elektrická sieť.

Systém s ôsmimi solárnymi panelmi sa nazýva minielektráreň a, ako uviedla Mirjana Domoniová, používa sa na výrobu elektrickej energie v domácnostiach a na zásobovanie elektrinou najmä pekární a iných výrobných podnikov, ktorých spotreba elektrického prúdu je dosť veľká. „Zvyšok tejto elektrickej energie sa môže predať príslušnej elektrodistribúcii, o čom v Srbsku jestvuje i zákonný regulatív, ktorý nadobudol platnosť začiatkom bežného roka,“ zdôraznila M. Domoniová.

V Srbsku máme vyše 2 000 slnečných hodín ročne, čo je viac od európského priemeru, kde solárnu energiu bežne používajú mnohí občania, hospodárske subjekty a spoločnosti.

Solárna energia je trvalým zdrojom energie s priaznivým dopadom nielen na ekonomiku, ale predovšetkým na životné prostredie.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs