Vláda APV podporuje zavlažovanie

29.aug 2013

PODPÍSANÉ ĎALŠIE KOLO POĽNOHOSPODÁRSKYCH ZMLÚV

Pokrajinský  tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Goran Ješić

Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Goran Ješić

Na investovanie do systému zavlažovania vláda AP Vojvodiny tohto roku vyčlenila 175 miliónov din. Konkurz bol vypísaný v marci t. r. a v apríli boli podpísané zmluvy o dotáciách s prvou skupinou poľnohospodárov. V poradí šiesta skupina poľnohospodárov zmluvy podpísala 15. augusta. Tieto podpísalo ďalších 50 poľnohospodárov, čím výška dotácií dosiahla 102 miliónov din. a granty zatiaľ využilo 240 poľnohospodárov.

Podpisovanie sa konalo v Inđijskej obci, na jazere Šelevrenac. Pri tej príležitosti podpredseda vlády a pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Goran Ješić zdôraznil, že cieľom vlády AP Vojvodiny je podporovať kapitálové investície v poľnohospodárstve, ako aj oboznamovať poľnohospodárov so spôsobmi a modelmi investovania a uchádzania sa na konkurzoch.

„Iba investovaním do systému zavlažovania, mechanizácie, skleníkovej výroby, dobytkárstva atď., môžeme byť konkurentmi výrobcom v krajinách nášho regiónu. V nasledujúcich rokoch tiež budeme financovať konkurzy tohto druhu,“ povedal G. Ješić. Doložil, že vláda AP Vojvodiny schválila rozhodnutie o založení Fondu pre rozvoj AP Vojvodiny, ktorého financie budú v najväčšej miere usmernené práve na rozvoj poľnohospodárstva. Podľa jeho slov cieľom fondu bude čo ľahším spôsobom poskytnúť výrobcom kredity s úrokovou sadzbou vo výške 2 – 3 %, čo bude v súlade s európskym spôsobom poskytovania úverov.

Systém zavlažovania v agrokomplexe Agrounija podporený pokrajinskými subvenciami

Systém zavlažovania v agrokomplexe Agrounija podporený pokrajinskými subvenciami

Okrem iného pochválil odhodlanosť poľnohospodárov zlepšiť produkciu aj napriek kríze, suchému počasiu a nízkej cene poľnohospodárskych produktov. Avšak apeloval na predstaviteľov obcí vo Vojvodine, aby boli aktívnejší a načas informovali poľnohospodárov o aktuálnych konkurzoch, ktoré vypisuje Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo, príp. aby pomohli poľnohospodárom pri vypĺňaní konkurzných tlačív a formulárov. Komunikácia medzi sekretariátom a lokálnymi samosprávami nie je všade rovnaká. Príkladom dobre rozbehnutého systému informovania poľnohospodárov je Inđijská obec, ktorá poľnohospodárov informuje o konkurzoch a programoch podpory aj prostredníctvom esemesiek, pomáha pri vypĺňaní tlačív. Podľa G. Ješića taký model spolupráce by mal jestvovať vo všetkých 45 lokálnych samosprávach vo Vojvodine. V súčasnosti je komunikácia medzi sekretariátom a lokálnymi samosprávami najslabšia v strednom a severnom Banáte.

Podpisovanie zmlúv sa konalo na jazere Šelevrenac, pri dedinke Maradik, ktoré je jedno zo 16 umelých jazier vo Vojvodine, určené na zavlažovanie. Jazero vzniklo v 80. rokoch minulého storočia a rozprestiera sa na ploche 65 ha. Avšak na účely zavlažovania sa začalo využívať až v tomto roku. Jazero patrí do agrokomplexu Agrounija, ktorý tiež využíva subvenciu pokrajinského sekretariátu.

Jasmina Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs