Jednoduchšie k overeniu dokumentov

8.máj 2017

Jednoduchšie k overeniu dokumentov

Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti RS si od dnes občania môžu vyhľadať adresy notárov, u ktorých si môžu overiť podpisy, odpisy a rukopisy.

Od 1. marca túto funkciu vo väčšine prípadov vykonávajú notári, avšak v podaktorých obciach sa dokumenty overujú v súdoch a obecných správach.

Zadaním názvu mesta alebo obce sa občania informujú o názve, adrese a telefónnych číslach orgánu, ktorý vykoná overenie dokumentu. Okrem na webovej stránke adresám je možné pristúpiť aj cez oficiálny profil ministerstva na sociálnej stránke Facebook.

Ako sa uvádza na stránke, v Srbsku je vymenovaných 166 notárov, zatiaľ čo v obvodoch 9 základných súdov nie sú vymenovaní.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs