Deň Hložian s pachuťou politiky

8.máj 2017

Deň Hložian s pachuťou politiky

Na výstave starých kníh: Dagmar Repčeková (sprava), Rastislav Caletka, Jaroslav Kopčok, Mária Bartošová-Korčoková, Juraj Červenák

Politika jednoznačne prenikla do všetkých pórov života. Neobišli sa bez nej ani dvojdňové oslavy Dňa Hložian. Tento lokálny sviatok je 3. mája a Hložanci so svojimi hosťami zo Slovenska a okolia si ho uctili v piatok a sobotu 5. a 6. mája. Početné programy mali pestrú úroveň. Kompletný zážitok z osláv mohol byť naskutku veľmi priaznivý, nebyť zjavnej pachute z franforcov otravnej podenkovej politiky.

 

Staré cirkevné knihy

Cirkevné knihy upútali pozornosť

Tohtoročné oslavy Dňa Hložian sa začali otvorením výstavy Kniha kníh – Biblia, v knižnici Miestnej organizácie Matice slovenskej. Hŕstka matičiarov a cirkevníkov na čele s Ondrejom Zahorcom (autorom textu v katalógu) zozbierala a vystavila viac ako 50 starých cirkevných kníh, prevažne biblií. Okrem Tranovského kancionálu boli tam i rôzne iné spevníky, zbierky pašií a postíl, ročenky, evanjelické učebnice náboženstva, modlitebné knihy. O knihe kníh hovoril hložiansky ev. farár Jaroslav Kopčok. V kontexte 500. výročia reformácie Martina Lutera podčiarkol potrebu vracať sa k slovu Biblie.

O hložianskych výtvarníkoch hovorila Zuzana Galambošová; spievala skupina SŽ Slovenka

Hostí v mene organizačného výboru privítal Juraj Červenák. Prihovoril sa predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš ako i viceprimátor partnerského mesta Holíč Rastislav Caletka. Priliehavú báseň prečítala predsedníčka MOMS Hložany Mária Bartošová-Korčoková.

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková podčiarkla potrebu viacej čítať. Tlmený smiech vyvolali jej slová navádzajúce na hlbšie zamyslenie: „Všetko sa mi na Slovákoch páči okrem politiky, ktorá je niekedy divoká…“ Hložiansky richtár jej, pri príležitosti prvej návštevy tejto dedine odovzdal knihu Hložany 3.

 

 

Obrazy, fotografie, mydlo a kaša

Obrazy Branislava Galamboša (hore) a Jána Bartoša

Ďalšie podujatia nasledovali v Dome kultúry. Výstavu 24. Hložianska paleta Združenie výtvarníkov Hložian sprístupnilo v predsieni DK. Na poschodí Spolok žien Slovenka pripravil výstavu Práce po zakáľačke: varenie mydla, kaše a ostatné domáce práce. Tam si návštevníci so záujmom obzreli aj staré fotografie z kolekcie Ondreja Stupavského Endyho.

Výstava starých fotografií z kolekcie Ondreja Stupavského zase vyvolala veľký záujem

Vernisáž všetkých troch výstav bola spoločná, pred vchodom do DK. Text o príprave mydla prečítala Jasminka Činčuráková-Galambošová. Príspevok o Hložanoch, spoluobčanoch a tamojších výtvarníkoch podala učiteľka vo výslužbe, výtvarníčka Zuzana Galambošová. Vystavené výtvarné práce výtvarníkov a žiakov miestnej základnej školy odborne predstavil výtvarný kritik Vladimír Valentík. Krátko o vzácnej zbierke fotografií ktoré umožňujú nahliadnuť do nedávnej minulosti dediny informoval jej autor Ondrej Stupavský Endy.

Návštevníkov privítala Viera Miškovicová predsedníčka SŽS. Odchádzajúci richtár Ján Bohuš podčiarkol, že miestne spolky a združenia „sú našimi ambasádormi nielen v Hložanoch, Vojvodine a Srbsku ale aj v Európskej únii ba aj vo svete.“

Všetky tri výstavy otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. O. i. podčiarkla: „Nedovoľme aby nás ovplyvnil hocikto a hocičím. Lebo všetko prejde a my zostaneme. S chrbticou, vzpriamení, bojovať o to, na čom nám najviac záleží. Áno, my sme Slováci a máme svoju hrdosť, máme svoju národnostnú, jazykovú a kultúrnu identitu a nedovoľme si ju predať, nedovoľme si ju pošliapať.

 

 

Slávnostná schôdza RMS

Na „schôdzi“ RMS Hložany hovorili: Ján Bohuš (sprava), Srđan Simić, Anna Tomanová-Makanová, Rastislav Caletka, Dagmar Repčeková a Miroslav Vasin

Ústrednú časť osláv Dňa Hložian činila slávnostná schôdza Rady Miestneho spoločenstva Hložany v piatok večer. V nie celkom vyplnenej sále Domu kultúry prítomných privítal predseda RMS Ján Bohuš. V emotívne prifarbenom príhovore sa vyznal z dôvodov, ktoré ho viedli dostať sa na čelo dediny. V kocke uviedol, čo všetko za posledných 12 rokov v Hložanoch pribudlo. Záverom príhovoru oznámil, že nekandidoval do RMS vo voľbách, ktoré budú 21. mája a dodal: Myslím si, že prišli časy, aby prišli noví ľudia a pokračovali v tom, čo sme s vami všetci spoločne robili doteraz a ja im prajem v tom všetko najlepšie.

Starosta obce Báčsky Petrovec Srđan Simić zareagoval na slová predchádzajúceho rečníka: „Ja novej rade, čiže všetkým ľuďom, ktorí kandidovali prajem veľa šťastia.“ Vyjadril nádej, že obec bude mať dobrú spoluprácu s Hložanami, ktoré „za posledných niekoľko rokov veľa toho dosiahli.“

Predsedníčka NRSNM pripomenula, že Hložany čoskoro „budú centrom Slovákov.“ Koncom mája usporiadajú Folklórny festival Tancuj, tancuj… ako i Dolnozemský jarmok. Viceprimátor Holíča Rastislav Caletka vyjadril prekvapenie z ťahu hložianskeho richtára, ktorému, dodal, 16. júna udelia čestné občianstvo mesta Holíč. Vysoko ocenil spoluprácu Holíča a Hložian. Obdiv nad evidentnými zmenami dediny zhrnul vo vete: „Klobúk dole pred tým, čo ste tu všetko dokázali, čo ste vybudovali.“

Veľvyslankyňa SR Dagmar Repčeková povedala, že nie je sklamaná z prvej návštevy Hložian: „Lebo som mala pocit, že som sa vrátila až do detstva, keď ešte aj na Slovensku existovali teplé ľudské vzťahy, rodina sa vážila a existovalo priateľstvo. O tom sú Hložany dnes. Bola by som strašne rada, keby to zostalo aj do budúcnosti.“ Podotkla, že odchádzajúci predseda RMS Hložany je nielen dobrý manažér, ale má cit aj pre spolky. Tiež dodala: „Je mi ľúto, že odchádza a chcem vás vyzvať, aby ste rozumne volili, aby to, čo sa urobilo, sa zúročilo a pokračovalo ďalej. Aby ľudia neodchádzali. Pokiaľ budeme môcť, my ako ambasáda, družobné mestá, projekty, ktoré budeme riešiť v rámci EÚ, budeme vám z celého srdca pomáhať.

Ako povedal podpredseda pokrajinského Zhromaždenia Miroslav Vasin, najvzácnejšie, čo Vojvodina má, multikultúrnosť a multietnickosť, je možné vidieť v Hložanoch. Poďakoval sa Jánovi Bohušovi „za všetko, čo vykonal pre Hložany.“ Vyslovil mu uznanie za to, že „vždy vedel správne posúdiť, čo je správna cesta tejto dediny.“ Príhovor uzavrel: „Život prináša zmeny, zmeny sú niečo normálne. Z celého srdca ľuďom, ktorí v budúcnosti budú viesť toto miestne spoločenstvo želám, aby pokračovali tou istou cestou, aby si všetko, čo je urobené vážili a aby našli cestu k tomu, čo Hložany ešte potrebujú.“

Medzi hosťami bol aj novozvolený predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a viacerí výborníci a pracovníci lokálnej samosprávy.

 

 

Kultúrno-umelecký program

Vystúpili aj tanečníci KOS Jednota

Po prejavoch funkcionárov v sále DK nasledoval kultúrno-umelecký program v predvedení ochotníkov miestneho Kultúrno-osvetového spolku Jednota. Slovenské ľudové pesničky zaspievali: Adam Vladislav Stupavský, Silvia Ferková, Jaroslav Kriška a Anna Hašková. Recitovala Monika Bažaľová a ľudovými tancami sa predstavili mladšia a detská tanečná skupina. Sprevádzalo ich osvedčené hudobné trio: Rastislav a Vlastimír Struhárovci a Samuel Kováč. Všetci vystupujúci zožali potlesky divákov.

Medzi jednotlivými folklórnymi výstupmi Mária Bartošová-Korčoková prečítala texty o niektorých hložianskych združeniach občanov. Predstavila činnosť Združenia poľnohospodárov, Požiarnického spolku, Poľovníckeho spolku, Spolku žien Slovenka a KOS Jednota. Neboli spomenutí matičiari, penzisti, ekológovia, rybári, športovci.

 

Festival kvetín

Na Festivale kvetín sa aj nakupovalo

Združenie poľnohospodárov Hložany v spolupráci so SŽ Slovenka a Združením ekológov Ekos usporiadali tradičný festival kvetín. V sobotu popoludní sa na trhovisku rozhostili desiatky stánkov s úchvatnými kvetinami hložianskych a kvetinárov z okolia. Návštevníci nakupovali kvetiny ale aj torty „dobošky.“ Do súťaže ich postúpili členky SŽ Slovenka. Najlepšiu upiekla Mária Uramová, takže sa jej dostala víťazná tácňa.

Jednoznačne najkrajšia kytica na Festivale kvetín: žiačky SŠ vo Futogu s profesorkou Zuzanou Kukučkovou

Ekosovci pripravili aj nádhernú výstavu fotografií najkrajšie upravených priedomí a dvorov. Tiež predávali okrasné, zároveň liečivé a jedlé rastliny. Komu nechutili, mohol si za prístupnú cenu pochutnať na hložianskej kyslovke. Podávali ju členky SŽS, zatiaľ čo poľnohospodári podávali jedlá z roštu. V kaviarni Pod lipami, pravda, fungoval výčap.

Na strelnici len tak rachotili výstrely

Najtrpezlivejší zvedavci sa dozvedeli aj výsledky súťaže žiačok Strednej školy (poľnohospodárskej) vo Futogu. Šesť šarmantných dievčeniec uvilo krásne kytice a víťazkou sa stala Anita Timková; 2. miesto patrilo Nine Beljinovej a 3. Zorane Lasicovej. Ostatné tri získali osobitné ocenenia: Đurđina Gligorićová za originálne stvárnenie, Dragana Kozomorová za súlad farieb a Kvetoslava Žigová za najjednoduchšiu kyticu.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs