Deň Európy: Mladí politici o Európe

9.máj 2017

Deň Európy: Mladí politici o Európe

Dnes si Európa pripomína symbolické narodeniny Európskej únie – Deň Európy a Deň víťazstva boja nad fašizmom.  

V dávnom roku 1950 Robert Shuman, vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí, predstavil svoj návrh na vytvorenie európskeho úradu pre uhlie a oceľ. Prvými členmi v európskej rodine, presnejšie v Európskom spoločenstve uhlia a ocele boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Postupne sa pridávali ďalšie štáty a dostali sme sa k dnešnej podobe Európskej únie.

Aj keď ešte stále nie sme členským štátom každoročne sa Deň Európy oslavuje aj u nás. V predvečer Dňa Európy pokrajinské Zhromaždenie privítalo členov Regionálnej siete mladých z takmer všetkých štátov EÚ. Počas trojdňovej pracovnej návštevy viedli debaty o aktuálnych otázkach v únii a dnes v organizácii Zhromaždenia AP Vojvodiny, Fondu Európske práce a kancelárie EU Info Point v Novom Sade, prebiehala debata o budúcnosti Európskej únie.

Využili sme možnosť a spýtali sme sa mladých politikov, ktoré sú podľa nich najväčšie výzvy, s ktorými sa Európska únia dnes stretáva a ako oni vidia úniu.

Katalin Aranyová z Maďarska mieni, že inštitúcia EÚ je veľmi ďaleko od občanov, ktorí nemajú jasný prehľad celkovej situácie. Ocenila, že zvýšiť transparentnosť inštitúcie a priblížiť ju obyčajným občanom je možno najväčšou výzvou, zatiaľ čo Dejan Panow z Nemecka komentuje, že v únii vládne nerovnaký sociálny štandard.

Medzi účastníkmi diskusie, ktorí boli z Nemecka, Nórska, Poľska, Maďarska a Srbska odznelo, že sa v Bruseli často schvaľujú idey, ktoré nemajú nič spoločné s reálnym životom. Podľa nich nevyhnutná je lepšia komunikácia politikov s občanmi.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs