Víkendové akcie v Kysáči

11.máj 2017

Víkendové akcie v Kysáči

V piatok 12. mája so začiatkom o 16.00 v Slovenskom národnom dome bude výročné zhromaždenie Miestnej organizácie invalidov práce.

V sobotu 13. mája so začiatkom o 19.00 v Slovenskom národnom dome bude výročné zhromaždenia KUS Vladimíra Mičátka.

V nedeľu 14. mája so začiatkom o 18.30 v Slovenskom národnom dome MOMS usporiada večierok, na ktorom predstavia knihu DrSc. Jána Babiaka Za slnkom napoludnie a výstavu fotografií Ondreja Stupavského z Hložian.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs