Novinárska súťaž ASN

11.máj 2017

Novinárska súťaž ASN

Asociácia slovenských novinárov vypísala Novinársku súťaž 2017. Súťažiť môžu printové, rozhlasové, televízne a online príspevky, ktoré vznikli počas minulého roka. Príspevky je potrebné zaslať do konca júna. Vyhodnotenie bude v auguste na Stretnutí slovenských novinárov.

Aj tento raz sa bude súťažiť v troch kategóriach:

  1. Profesionálni novinári bez vekového obmedzenia (Výročná cena ASN
  2. Profesionálni novinári do 35 rokov (Cena Vladimíra Dorču)
  3. Profesionálni novinári ponad 35 rokov (Cena Jána Makana st.).

Prihlášku na súťaž je možné stiahnuť si na webovej stránke ASN.

Vyplnenú prihlášku spolu s príspevkom treba poštou alebo osobne doručiť na adresu:

Asociácia slovenských novinárov

Somborský bulvár 16a, 15/1

21000 Nový Sad

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs