AKTUÁLNE: Otvorený súbeh pre podporu mladých poľnohospodárov

10.máj 2017

AKTUÁLNE: Otvorený súbeh pre podporu mladých poľnohospodárov

Jednou z priorít Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia je aj podpora mladých farmárov. Začiatkom mája bol vypísaný súbeh pre podporu mladých poľnohospodárskych výrobcov, ktorý trvá od 8. mája do 8. júna 2017.

Prihlášky sa podávajú na získanie podporných prostriedkov pre programy, ktoré sa vzťahujú na divezifikáciu príjmov a zlepšenie kvality života vo vidieckych prostrediach formou podpory mladých poľnohospodárov.

Stimuly sú stanovené vo výške 57 % od celkovej hodnoty schválenej investície, zmenšenej o výšku finančnej hodnoty dane z pridanej hodnoty (DPH). Celková maximálna suma stimulov, ktoré užívateľ môže získať v jednom kalendárnom roku je 1 200 000 dinárov.

Na čo sú stimuly určené?

Mladí poľnohospodári môžu konkurovať na nasledovných programoch:

– Program pre podporu investícií pre rozvoj a skvalitnenie primárnej rastlinnej výroby a prípravu poľnohospodárskych výrobkov pre trh na poľnohospoárskych gazdovstvách mladých poľnohospodárov;

– program pre podporu investícií pre rozvoj a skvalitnenie primárnej dobytkárskej výroby a skvalitnenia spracovania mlieka na poľnohospodárskych gazdovstvách mladých poľnohospodárov;

 – program pre podporu investícií pre rozvoj a skvalitnenie spracovania ovocia a zeleniny na poľnohospodárskych gazdovstvách mladých poľnohospodárov.

Bližšie informácie o aktuálnom súbehu môžete získať v Info-centre Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia, č. t.:

011/260-79-60 alebo 011/260-79-61, ako aj v centre Správy pre agrárne platby č.t.: 011/30-20-100 alebo 011/30-20-101, každý pracovný deň od 7:30 do 15:30.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs