Jesenný Deň polí na Rímskych Šiancoch

4.sep 2017

Jesenný Deň polí na Rímskych Šiancoch

Už tradične sa začiatkom septembra na výstavných políčkach Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo Nový Sad na Rímskych Šiancoch stretávajú pestovatelia, výrobcovia, obchodní partneri s odborníkmi a šľachtiteľmi z inštitútu, aby sa porozprávali, poradili a pokúsili sa vyriešiť problémy, ktoré výrobcov počas pestovateľskej sezóny sprevádzajú.

V tomto roku sa o niečo skôr ako obyčajne – už 1. septembra opäť v hojnom počte stretli hostia z celého Srbska a zo zahraničia (z Iránu, Bulharska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Grécka, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Slovinska). Inštitút dlhodobo pracuje na výskume a vývoji nových odrôd a hybridov poľných plodín a výsledky svojej činnosti každoročne prezentuje širokej verejnosti. Pestovatelia tak majú príležitosť vidieť nielen staré a osvedčené hybridy a odrody kukurice, cukrovej repy, sóje, slnečnice, ciroku, ale aj novinky pripravené  pre nastávajúcu pestovateľskú sezónu.

Kvôli suchu najväčšie škody na sóji a kukurici

Prítomných privítal riaditeľ Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo Nový Sad prof. dr. Ján Turan, ktorý vyzdvihol, že Deň polí nie je len krátke stretnutie obchodných partnerov a návštevníkov, ale predstavuje aj úvod pre budúce dlhodobé vzťahy a upevňovanie už existujúcich. Podľa predbežných odhadov škody na porastoch spôsobené suchom sa pohybujú okolo 600 miliónov eur. Vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých oblastiach Vojvodiny počas troch mesiacov neboli žiadne zrážky, najväčšie škody sú zaznamenané na kukurici a sóji. Suchu odolala jedine slnečnica. Podľa jeho slov – tohtoročné katastrofálne sucho nás spomalilo, ale neporazilo a na tohtoročnú situáciu musíme pozerať ako na ďalšiu výzvu.

Hosťom sa prihovorili aj vedúci jednotlivých oddelenídr. Svetlana Baleševićová – Tubićová, vedúca Oddelenia pre sóju; dr. Vladimír Miklič, vedúci Oddelenia pre priemyselné plodiny; dr. Milisav Stojaković, vedúci Oddelenia pre kukuricu a dr. Vladimír Sýkora, vedúci Oddelenia pre alternatívne kultúry a organickú výrobu.

Po oficiálnej časti si hostia mohli prezrieť výstavné políčka, kde im boli k dispozícii odborníci z inštitútu, ktorí im ochotne odpovedali na všetky otázky.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs