Tri srdcia rodiny Kňazovicovej

4.sep 2017

Tri srdcia rodiny Kňazovicovej

Ján Kňazovic, insitný maliar, rukou a štetcom vnučky Nataše

V prvý septembrový víkend v Kovačici si milovníci výtvarného umenia v Galérii insitného umenia mohli pozrieť výstavu obrazov výtvarnej rodiny Kňazovicovej, ktorú slávnostne sprístupnili.

Životné motto J. Kňazovica bola myšlienka z Egzipériho Malého princa, že “človek vidí len svojím srdcom”

Výstavné miestnosti kovačickej obrazárne, okrem výtvarných diel už svetoznámych insitných umelcov, zakladateľov kovačickej insity, od 1. septembra aktuálneho roku ponúkajú návštevníkom na obdiv aj zhruba štyridsať obrazov výtvarných maliarov Jána Kňazovica (1925 – 1985), predstaviteľa najstaršej generácie insitných umelcov v Kovačici, jeho dcéry Anny Kňazovicovej, ktorá patrí do strednej generácie výtvarníkov a Nataše, najmladšej členky výtvarnej rodiny Kňazovicovej.

O výtvarnej tvorbe týchto troch maliarov, o ich začiatkoch a súčasnom výtvarnom vyjadrovaní, po uvítacích slovách Anny Žolnajovej Barcovej, úradujúcej riaditeľky GIU, hovoril Ján Čech, jeden zo zakladateľov galérie v Kovačici. Slova sa ujal aj Vladimír Valentík, výtvarný kritik a kultúrny dejateľ, ktorý povedal, že ide o svojráznu výtvarnú poetiku v tvorbe Jána Kňazovica, ktorá ani do tejto chvíle nie je dostatočne docenená, no jeho odchodom túto výtvarnú poetiku zdedili jeho dcéra Anna a vnučka Nataša.

Panely s fotografiami autorov

Anna Kňazovicová si svoju tvorbu podpisuje s dvomi srdcami

„Táto poetika nám hovorí srdcom“ – podčiarkol medziiným v príhovore Vladimír Valentík. Výstavu slávnostne otvorila Jarmila Gerbocová, kurátorka krajanských zbierok Slovenského národného múzea –Historického múzea v Bratislave. Na záver sa prítomným hosťom prihovorila najmladšia autorka výstavy, ktorá sa vo svojom mene a v mene rodiny Kňazovicovej poďakovala hosťom za návštevu. Výstava obrazov týchto troch autorov obsahovala aj panely s fotografiami z rodinného albumu autorov výstavy.

K slávnostnejšiemu ovzdušiu tohto podujatia prispeli hudobníci Emil st. a Emil ml. Nemčekovci, ktorí zahrali splet slovenských ľudových piesní. Výstava Tri srdcia rodiny Kňazovicovej v GIU bude sprístupnená milovníkom výtvarného umenia do 6. októbra t. r.

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs