Z PRODUKČNEJ BURZY: Sója z novej úrody 49 dinárov

4.sep 2017

Z PRODUKČNEJ BURZY: Sója z novej úrody 49 dinárov

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 28. augusta do 1. septembra 2017 bol zaznamenaný nižší tovarový aj finančný obrat ako v predchádzajúcom týždni.

Zastavený bol aj dvojtýždňový plynulý pokles ceny sóje z úrody 2016 a pšenice z tohtoročnej úrody. Tovarový obrat bol pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom nižší o 34,48 % a finančný o 34,94 %.

Sója

Cena sóje z minuloročnej úrody bola v uvedenom období 54,25 din/kg (59,67 s DPH), čo je o 4,13 % viac ako v predchádzajúcom týždni.

So sójou z tohtoročnej úrody sa obchodovalo po cene od 48,00 do 49,00 din/kg bez DPH.

Kukurica

Na novosadskej burze v uvedenom období nebol záujem o kukuricu. Jej cena sa pohybovala od 16,30 do 16,50 din/kg bez DPH, no kupujúci ponúkali iba 16,00 din/kg bez DPH.

Pšenica

Najväčší záujem bol o pšenicu, ktorej cena bola 17,61 din/kg (19,37 din/kg s DPH). Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom bola drahšia o 1,21 %.

Pokles ceny pšenice na burze v Chicagu v 34. týždni o 27 % predstavoval najprudší cenový pád za posledné dva roky. Napriek tomu sa už ceny na svetových burzách so pšenicou po prvotnom šoku ustálili, až mierne stúpli.

Slnečnica

Slabý dopyt bol aj po slnečnici po cene 38,00 din/kg bez DPH.

Obilniny v Európe

Európska komisia publikovala výsledky produkcie obilnín v hospodárskom roku 2016/17 a odhad na rok 2017/18. Vlaňajšia úroda pšenice mäkkej sklamala najmä v západnej časti Európskej únie, ktoré zmiernili len čiastočne lepšie výsledky v južnej a východnej Európe. Podobne aj kvalita pšenice bola horšia, najmä objemová hmotnosť a veľkosť zrna. EÚ zaznamenala v roku 2016/17 aj prudký pokles vývozu potravinárskej pšenice a jačmeňa.

Za posledných 5 rokov k najväčšiemu poklesu produkcie obilia (o vyše 10 %) došlo v južných krajinách Európskej únie (Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Chorvátsko, Cyprus), najmä vplyvom klimatických zmien spôsobujúcich sucho. Nárast produkcie pšenice a jačmeňa zaznamenávajú severné štáty EÚ (Poľsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko).

 

 

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs