Jesenný ruch na poliach

11.aug 2014

V celom chotári Vukovarskej obce, a to znamená aj v Iloku sa v týchto dňoch začal zber sóje a kukurice. Úroda sóje, ktorou je tu obsiatých bezmála 500 ha, je poznačená dlhotrvajúcim suchom, takže bude oveľa nižšia ako napríklad vlani. Výkupná cena tejto plodiny je 101,50 din. za kilogram, čo je pomerne málo a preto sa ďalšie pestovanie tejto plodiny dostalo „na rokovací program“ pouličných debát tunajších poľnohospodárov, ktorí ju viacej neplánujú siať pod takýmito podmienkami. K takémuto rozmýšľaniu ich pravdepodobne podnietia aj nízske výnosy sóje v týchto oblastiach Chorvátska, pretože sa tu dá dopestovať maximálne 10 q z katastrálneho jutra, čo mnohí považujú za neracionálne využívanie úrodnej pôdy.

ZAČAL SA ZBER KUKURICE…

Pod merkantilnou kukuricou vo Vukovarskej obci je vyše 12 000 ha. Suchota poznačila aj kukuricu, takže výnosy budú nižšie ako vlani. Musí sa však uznať, že je tohtoročná úroda kvalitnejšia ako vlaňajšia a že teplé počasie žičí najmä neskorším odrodám. Poľnohospodárov ustarosťuje, že sa do začiatku zberu nezverejnila výkupná cena, nuž sami nevedia, čo robiť, Napríklad v josipovskom chotári zber naplno pokročil, no tamojšie družstvo (podobne je aj v iných mestách Slavónie) ju ešte nevykupuje. Keďže je kukurica zrelá a aj počasie žičí, normálne je, aby sa so zberom nečakalo… Lenže komu ju predať? Po akej cene?

Treba povedať, že sa tohto roku pousiloval aj Agrokomerc v Iloku a od tunajších poľnohospodárov vykupoval zemiaky. Tohto roku úroda zemiakov bola veľmi pekná a vyznačovala sa zvlášť maďarská odroda. Iločania v poslednom čase pestujú zemiaky aj vo veľkom a niektorí z nich odovzdali Agrokomercu aj po dva vagóny. To sú Ján Hrutka, Daniel Pucovský, Samuel Záborský, Samuel Hviezd, Vladimír Mučaji, Ján Kaňa. Zemiaky sa vykupovali za 35 dinárov kilogram.

DOZRELO AJ HROZNO

Začala sa aj sezóna hroznových oberačiek. Oberajú sa zvlášť včasnejšie druhy hrozna – tramín, biele burgundské a frankovka, ktoré sa rozprestierajú na 115 ha. V oberačke je angažovaných 350 sezónnych robotníkov zo SR Srbska. Pomaly sa však začínajú oberať aj neskoršie odrody, najmä graševina, ktorá je na tomto území najzastúpenejšia. Očakáva sa asi 100 q z ha, čo je o niečo menej ako vlani, ale hrozno je kvalitnejšie od vlaňajšieho. Rozprávali sme sa s vedúcimi v ilockom PPK, ktorí tvrdia, že by sa z tohtoročnej úrody mohlo vyrobiť okolo 700 vagónov kvalitného vína. Pestovateľom je známa tohtoročná cena: za kilogram sa platí 85 dinárov. Stolové druhy sa budú vykupovať za 60 dinárov. Tvrdí sa, že ide o preddavkovú výkupnú cenu a že sa podľa vzoru na minulé roky pestovateľom vyplatí aj rozdiel, ktorý sa zjaví medzi cenou vykúpeného hrozna a predaného vína.

A. Kuric

(Výber z Hlasu ľudu č. 42,

ktoré vyšlo 12. októbra 1985

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs