Nový Sad: Pod korunami stromov na Štrande a týždeň slovenskej kultúry

11.aug 2014

Nový Sad: Pod korunami stromov na Štrande a týždeň slovenskej kultúry

rumunski kviz 4V dňoch 11. až 16. augusta na známej novosadskej pláži v rámci programu Pod korunami stromov na Štrande bude Týždeň slovenského jazyka a kultúry v organizácii Metskej knižnice Nového Sadu, Heror Media Pont a Strediska pre rozvoj menšinových a lokálnych médií. 

Predchádzajúce tri týždne boli v znamení maďarského, rusínskeho a rumunského jazyka a kultúry, kým posledný, štvrtý týždeň bude so slovenským nádychom.

V rámci spomínaného letného programu sa každodenne v predvečerných hodinách organizujú jazykové kurzy pre deti, ktoré vždy vyvrcholia v sobotu o 18,00 hodine, keď sa uskutočňuje kvíz a udeľovanie hodnotných odmien najúspešnejším “jazykovým” frekventantom.

Doteraz deti preukázali najväčší záujem o rumunský jazyk, aj napriek nestabilnému počasiu.

rumunski kviz 7Tento program vznikol ako marketingová kampaň pre prezentáciu médií v jazykoch národnostných spoločenstiev Magyar Szó, Hét Nap, Ruske slovo, Libertatea i Hlas l’udu.

Dielne slovenského jazyka a kultúry sa uskutočnia v dňoch 11. až 15. augusta v termíne od 19,00 do 20,00 hodiny pred Knižnicou na novosadskom Štrande. 

Prihlásiť sa môžu deti vo veku 5 až 12 rokov prostredníctvom FB stránky Pod korunami stromov na Štrande alebo na tvári miesta.

V sobotu 16. augusta bude záverečný kvíz a previerka získaných vedomostí, kamarátenie s novinármi a zamestnancami Hlasu ľudu a ukončenie kampane.

(zdroj: Heror Media Pont)

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs