S JUBILANTKOU ALŽBETOU ČÍŽIKOVOU: Nestorka kovačickej insity

8.apr 2016

S JUBILANTKOU ALŽBETOU ČÍŽIKOVOU: Nestorka kovačickej insity

„Výtvarníctvo je môj život. Ja by som nežila, keď by som nemala pri sebe farby, štetec a plátno“, hovorí 80-ročná insitná maliarka Alžbeta Čížiková, ktorá maľuje už vyše 62 rokov.

 Insitná maliarka Alžbeta Čížiková

Insitná maliarka Alžbeta Čížiková

Narodila sa 7. apríla 1936 roku v Kovačici, kde i v súčasnosti žije a tvorí. Maliarstvom sa zaoberá takmer od detstva. Vďaka maliarom insitného umenia v Kovačici Martinovi Jonášovi a rodákovi Martinovi Paluškovi, nadobudla prvé vedomosti o výtvarníctve.

Prvý krát vystavovala na výstave Kovačický október spolu s inými afirmovanými maliarmi roku 1954, necelý rok pred založením kovačickej Galérie maliarov-sedliakov. Už vtedy mala nadostač talentu a obrazotvornosti, aby natrvalo zakotvila v maliarstve.

V uplynulých rokoch namaľovala vyše 2 000 obrazov. Sú to prevažne olejomaľby. Zaoberá sa aj kresbou a grafikou, pestuje akvarel a pastel, vyskúšala sa i v maľovaní keramiky a ilustrovaní kníh.

Spolu s kovačickými insitnými maliarmi vystavovala na všetkých poludníkoch sveta (v Singapure, Holandsku, Chorvátsku, Nemecku, Malasy, Slovensku…). Po niekoľkoročnej prestávke pravidelne maľuje od roku 1965 a vystavuje od roku 1966.

Prvú samostatnú výstavu mala v roku 1972. Na olejomaľbach podáva svoju Kovačicu, zahalenú do slovenského folklóru, obyčaje, tradíciu tunajších sedliakov, jej výtvarné kompozície charakterizuje výnimočná poetickosť a rafinovaný kolorit.

Už mnoho rokov tvorí vo svojom vlastnom ateliéri, ktorý sídli v priamej blízkosti Galérie insitného umenia v Kovačici. Má za sebou vyše 20 účastí na výtvarných táboroch a zúčastnila ponad 40 humanitárnych akcii. Za jej uctyhodné diela sa jej dostali i mnohé uznania.

Anička Chalupová 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs