Jubilovali jánošícky kňaz a kantorka

30.máj 2016

Jubilovali jánošícky kňaz a kantorka

SLÁVNOSTNE V JÁNOŠÍCKOM CIRKEVNOM ZBORE

V evanjelickom cirkevnom zbore v Jánošíku včera bolo slávnostnejšie než obvykle. Tamojší veriaci a ich hostia si na slávnostných službách Božích pripomenuli 10. výročie pôsobenia ich kňaza Slađana Daniela Srdića a 20. výročie pôsobenia zborovej kantorky Zuzany Đukićovej. Zároveň Jánošíčania túto príležitosť využili, aby svojho kňaza aj formálne, slávnostne inštalovali.

Na znak vďaky za prejavenú pozornosť a blahopriania jubilujúca dvojica sa zavďačila piesňou

Za prejavenú pozornosť a blahopriania jubilujúca dvojica sa zavďačila piesňou

V tejto slávnostnej chvíli Jánošíčanov svojou prítomnosťou poctil biskup SECAV v Srbsku dôstojný pán Samuel Vrbovský, ktorý odovzdaním chrámového kľúča, Písma svätého, sviatostných nádob a kamže aj uviedol jánošíckeho kňaza do úradu.

Z kazateľnice sa veriacim prihovoril Pavol Štefek, kňaz z obce Častkov na Slovensku, a svoje spomienky na pôsobenie v Jánošíku a spoluprácu s kantorkou Đukićovou evokoval vznešený pán Pavel Sklenár, senior banátsky. Do osláv sa liturgiou zapojili aj Jaroslav Javorník, farár kulpínsky, Ján Cicka, farár padinský, Ján Vida, farár petrovský, Vladimír Lovás, ml. farár aradáčsky a Martin Bajza, farár v cirkevnom zbore Kovačica II.

V tejto slávnostnej chvíli Jánošíčanov svojou prítomnosťou poctili aj delegácie cirkevných zborov z Kovačice, Vojlovice, Aradáča, Hajdušice, Padiny, Ostojićeva a Báčskeho Petrovca, ako aj delegácia lokálnej samosprávy v Alibunári v čele s predsedom Predragom Belićom.

Zaspieval aj takmer 50 členný spevokol

Zaspieval aj takmer 50-členný spevokol

V rámci programu zaspieval aj cirkevný spevokol z Vojlovice, ktorý založili práve z iniciatívy Zuzany Đukićovej, počas jej dočasného pôsobenia vo Vojlovici. Na záver zaspieval aj veľký, takmer 50-členný spevokol, v ktorom boli tri generácie jánošíckych spevákov, s ktorými pracovala jubilujúca kantorka.

Veľká tórta dielo Ľudmily Gábrišovej, bola prekvapením pre jubilantov

Veľká torta – dielo Ľudmily Gábrišovej, bola prekvapením pre jubilantov

Prítomných veriacich pozdravili aj dozorca jánošíckeho cirkevného zboru Peter Činčurák a predsedníčka oltárneho krúžku žien Anna Vaneková. Zaďakovali pánovi farárovi a pani kantorke za dobrú spoluprácu a dopriali im ešte mnoho úspechov v budúcej práci. Zároveň pán dozorca oznámil, že cirkevný zbor má aj štvrtý dôvod na oslavu, keďže mu je práve v týchto dňoch v procese reštitúcie vratené 36 jutár pôdy, čo podstatne prispeje napraveniu zborových financií.

Jubilujúca dvojica sa na záver zavďačila piesňou, pre ktorú text napísal Slađan Daniel Srdić a upravila ju Zuzana Đukićová.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs