K nedožitým 75. narodeninám Samuela Boldockého

23.okt 2018

K nedožitým 75. narodeninám Samuela Boldockého

Profesor Samuel Boldocký umrel, ale jeho duch stále žije s nami. Bolo to vidieť aj na spomienkovom večierku včera večer v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Pripravil ho MOMS Petrovec a venoval nedožitej životnej sedemdesiatpäťke stredoškolského profesora, ale aj dlhoročného predsedu petrovských matičiarov Samuela Boldockého.

Anna Medveďová

Deň 25. apríla pre Samuela Boldockého bol vždy veselý, lebo vtedy oslavoval narodeniny. Sobota 25. apríla 2015 pre rodinu a kamarátov Samuela Boldockého predsa bola smutná, lebo tento nestor nášho slovenského etnika práve v deň svojich 72. narodenín dokončil tuzemskú púť.

Slovenská menšina v Srbsku, ale i širšie v tento deň zostala chudobnejšia o profesora, literárneho kritika, jazykovedca, zostavovateľa učebníc a antológií, prekladateľa a spoločenského pracovníka.

Matičný večierok a spomienku na S. Boldockého si uctili nielen Petrovčania, ale i návštevníci aj z iných prostredí

Po siedmych krížikoch životného údelu neuniesol i ťarchu zákernej choroby, ktorá ho v poslednom období čoraz viac nahrýzala.

Viera Benková

Kedysi som Boldockom napísal: „v prípade uplatnenia príslovia, že človek, ktorý má s kým osláviť svoje sviatky, je bohatý. U jubilanta a našinca profesora Samuela Boldockého s radosťou môžeme konštatovať, že je vskutku veľmi bohatý človek.“

A teda bol. Ale i my dodnes so spomienkou na jeho veselú, dôvtipnú povahu a uštipačné humorne ladené poznámky, či ostrý pohľad spoza do pol nosa spustených okuliarov, sme tiež bohatí.

O životnom kréde zhrnutom do výroku: Ak nemôžeš pridať, tak neuberaj, ako i životných smerniciach, literárnych a literárnokritických, priateľských a iných zaujímavostiach mohli si evokovať prítomní na večierku. Nové generácie zoznámiť sa s postojmi profesora Boldockého.

Spomienkový večierok

Katarína Pucovská

Na úvod večierka si riaditeľka gymnázia Anna Medveďová zaspomínala na dlhé roky spolupráce v tom istom školskom kabinete, na čo sa obrazom nadviazali úryvky z dokumentárneho filmu SAMOhyb televízie Nový Sad spred piatich rokov.

Komorný orchester GJK

Potom sa o S. Boldockom ako na páse striedali prednesy príspevkov Kataríny Melegovej-Melichovej, Viery Benkovej, Dalimíra Hajka, Etely Farkašovej, Márie Myjavcovej a Kataríny Pucovskej.

V neprítomnosti niektorých autorov ich texty prečítali Miroslav Babiak, Miluška Anušiaková-MajerováViera Dorčová-Babiaková.

Odznel aj list od Viery TapalagovejStanislava Bajaníka z Bratislavy, ako aj Boldockého úvahy pri preberaní Ceny Ondreja Štefanka v roku 2015.

Annamária Boldocká-Grbićová

Príhovor Vena Nechvátala

Na záver oficiálnej časti večierka dcéra Annamária Boldocká-Grbićová slovami plasticky vykreslila, ako bolo vyrastať v rodine Samuela a Márie Boldockých.

Nakoniec sa svojmu niekdajšiemu priateľovi a „bratovi“ prihovoril aj Veno Nechvátal zo Starej Pazovy.

Jednotlivé body tohto večierka hudobnými číslami popretkával gymnaziálny komorný orchester pod vedením profesora Juraja Súdiho.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs