Kľúč k úspechu združovanie a spoločné projekty

30.sep 2017

Kľúč k úspechu združovanie a spoločné projekty

Už po jedenásty raz sa v piatok 29. 9. 2017 v Selenči stretli priaznivci zdravého života, organickej produkcie, ekologického poľnohospodárstva, aby si vzájomne vymenili skúsenosti, vypočuli povzbudivé slová zo strany tých, ktorí im môžu pomôcť.

Centrum pre organickú výrobu v Selenči (COPS) ako hlavný organizátor 11. Fóra o organickej výrobe, za podpory Vlády AP Vojvodiny, Vlády Švédskeho kráľovstva, Vyšehradského fondu, Poľnohospodárskej univerzity z Nitry, Európskej podnikateľskej siete v Srbsku a EU Info Pointa Nový Sad zoskupili v tomto roku hostí nielen zo Srbska, ale aj Chorvátska, Maďarska, Slovenska, Moldavska i Česka. Pozvanie prijali aj viacerí predstavitelia pokrajinskej a republikovej vlády. Témou tohtoročného fóruma bolo “Výzvy a perspektívy – kde smeruje Srbsko”.

Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku

Na otváraní sa hosťom prihovorili: Velimir Stanojević, štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva Srbska, Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku, Ing. Juliana Schlosserová, CSc. – delegát SR v EÚ pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a  Zvonko Barišić, tajomník mesta Valpovo.

“Organic Bridge”

Prítomným bol predstavený európsky projekt “Organic Bridge” (Organický most), na ktorom sa zúčastňujú z chorvátskehj strany mesto Valpovo a “Tera tehnopolis” z Osijeka a zo srbskej strany Centrum pre organickú výrobu v Selenči a organizácia “Terras” zo Subotice.

Projekt je prezentovaný ako úspešný príklad zlepšenia tohto typu poľnohospodárstva v regióne  a podporila ho aj Európska únia sumou 550-tisíc eur. Trvať bude dva roky, počas ktorých budú podporované a zlepšované kompetencie ekologických výrobcov z okresu Osijek-Baranja a z Vojvodiny prostredníctvom rôznych školení a vzdelávania. Budú sa vytvárať rozvojové a výskumné inštitúcie na praktické využitie poznatkov. Toto školenie by malo absolvovať 260 výrobcov z oboch štátov.

V Chorvátsku je približne 75-tisíc hektárov pod ekologickouj výrobou, no nemajú žiadne skúsenosti s organizovaním poľnohospodárov, ako čo má COP v Selenči, či ďalšie organizácie v našej krajine. Pre výrobcov v Srbsku sú zase cenné chorvátske skúsenosti pri uplatňovaní predpisov EÚ.

Podľa slov Velimira Stanojevića, keď ide o organickú výrobu, Selenča je jedným z najorganizovanejších prostredí v Srbsku. Ekologické poľnohosodárstvo bude mať osobitné miesto v národnom pláne rozvoja vidieka. Skutočnosť, že priemerná veľkosť pozemku v Srbsku je asi 4,5 ha, svedčí o tom, že malí výrobcovia len veľmi ťažko budú môcť odolať konkurencii. Predpokladá sa, že ekologická výroba bude zahrnutá do programu IPARD.

– Sme v záverečnej fáze akreditácie, takže naši výrobcovia okrem národných opatrení budú môcť využívať aj opatrenia tohto predvstupového programu EÚ. Cieľom je, aby domáci výrobcovia mali v nasledujúcom období viac zdrojov financovania, – povedal Stanojević.

Dôležitá je spolupráca

Ako viackrát odznelo, rýchlejšiemu rozvoju organickej výroby v Srbsku môže prispieť najmä spolupráca a účasť poľnohospodárskych výrobcov na regionálnych a európskych projektoch. Je to spôsob, ako zvýšiť plochu s ekologickou produkciou, ktorá v Srbsku nepresahuje 16 000 hektárov spolu s lúkami a pasienkami, ale aj to, aby sa naši poľnohospodári pripravili na implementáciu európskej politiky v tejto oblasti.

Panelová diskusia

Po prvýkrát prebiehala panelová diskusia, ktorej účastníkmi boli aj štátny tajomník pre poľnohospodárstvo Velimir Stanojević, pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo Vuk Radojević, expert SEEDEV Goran Živkov a expert pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka z Chorvátska Miroslav Božić. Aj oni sa zhodli na tom, že je potrebné spojiť vedomosti a zdroje, ktoré majú výrobcovia v Srbsku a Európskej únii.

Na tohtoročnom fóre boli po prvý raz udelené ceny za najlepšie príspevky médií venované organickej výrobe. Na súbeh, ktorý vypísal COPS, bolo prihlásených 43 príspevkov z oblasti tlačených, elektronických a internetových médií.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs