Zníženie počtu zamestnaných v mestskej sústave

29.sep 2017

Zníženie počtu zamestnaných v mestskej sústave

Počet zamestnaných sa v mestskej sústave Nový Sad zníži z 8 380 na 7 898. Ide o zníženie počtu zamestnaných o 482.

Rozhodovali o tomto výborníci na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad. Rozhodnutie o maximálnom počte zamestnaných na neurčitú dobu v mestskej sústave schválili väčšinou hlasov.

Dôvody na tento krok ujasnil Milan Đurić, člen Mestskej rady Mesta Nový Sad. Opozícia návrh kritizovala. Zo slov opozičných výborníkov vyplynulo, že je potrebná systematizácia pracovných miest v mestskom systéme, ale nie politická.

Spomínali, že v meste je tisíc nepotrebných a vymyslených pracovných miest. Povedali tiež, že sa pred takýmto rozhodnutím mala urobiť analýza pracovných miest. Lebo problém nie je v počte pracovných miest, ale rozvrhnutí zamestnaných.

Z radov výborníkov SNS prišla odpoveď, že zníženie počtu zamestnaných trvá už dlhšie a koná sa prírodným odlivom robotníkov, čiže ich odchodom do dôchodku alebo na pracovné miesta iných zamestnávateľov. Mestské podniky a ustanovizne majú v lehote 60 dní zosúladiť počet zamestnaných s dnešným rozhodnutím.

Bez prepúšťania robotníkov

Ako bolo počuť od výborníkov SNS rozhodnutím sa Predškolskej ustanovizni Radosno detinjstvo dokonca určuje väčší počet zamestnaných od doterajšieho a to o 80. Potrebné je iba, aby o obsadenie tých pracovných miest požiadali Komisiu pre zamestnávanie.

Z radov opozície ubezpečovali, že v tejto predškolskej ustanovizni a vo VKP Stan nebudú zamestnaných prepúšťať. O prepúšťaní sa hovorilo najmä v súvislosti so Stanom. V dnešnom rozhodnutí o maximálnom počte zamestnancov sa totiž uvádza, že ich v Stane bude iba 5.

Avšak, 135 robotníci z tohto verejného komunálneho podniku prejdú do nového podniku, v ktorom súkromný partner bude mať 70 percent vlastníctva a mesto ako i Stan po 15 percent. Takže spomínaní 5 robotníci majú dokončiť proces transformácie na verejno-súkromné vlastníctvo. Nový podnik sa bude menovať Društvo posebnih namena.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs