KNIŽNICA ŠTEFANA HOMOLU: XLI Zoroslav Spevák

21.okt 2017

KNIŽNICA ŠTEFANA HOMOLU: XLI Zoroslav Spevák

Dvojvýstavu vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, esejí, vedeckých a odborných štúdií a článkov, ako i kníh pre deti a dospelých, antológií, výberov, časopiseckej tvorby, učebníc slovenského jazyka a literatúry pre základnú školu LXI – Je pekné byť dvaja (60 + 1) k 61. narodeninám prof. Dr. Zoroslava Speváka, resp. spisovateľa Zoroslava Jesenského verejnosti sprístupnili včera večer v Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci.

Pozvaných hostí na „narodeninovej“ výstave v knižničnej čitárni privítala riaditeľka knižnice a autorka expozície výstavy Anna Speváková. Program večierka hudbou na husliach spestril hudobník z Kulpína Martin Javorník a svoju obľúbenú báseň svojho otca predniesol aj oslávencov syn Viliam Spevák.

Pedagóg a spisovateľ

Dr. Biljana Lungulovová z Filozofickej fakulty v Novom Sade asistentka a kolegyňa profesora Speváka sa prihovorila z aspektu profesionálneho pedagogického zamerania a sprítomnila perličky z akademickej pôdy a prácu so študentmi.

Profesorka Filologickej fakulty v Belehrade Dr. Zuzana Čížiková sa zamerala na spisovateľskú dráhu a literatúru pre deti, ktorú doteraz vyprodukoval oslávenec. Potom výstavu aj otvorila.

Naposledy aj samotný autor, ktorý nedávno oslávil svoje 61. narodeniny, zdôvodnil svoje začiatočné kroky v nadobudnutí znalosti čítania a písania. Tiež aj po čom výstava dostala pomenovanie.

 Je pekné byť dvaja

Prof. Dr. Zoroslav Spevák je riadny profesor Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade na Oddelení pedagogiky. Pôsobí aj na Pedagogickej akadémii Mošu Pijadeho v Novom Sade. Tiež aj na Učiteľskej fakulte v Sombore (detašované oddelenie v Báčskom Petrovci), ako i na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave (detašované oddelenie Martina Luthera v Báčskom Petrovci).

Na strane druhej Zoroslav Jesenský je aj spisovateľ pre deti, autor čítaniek pre ZŠ, šéfredaktor a redaktor časopisu pre deti Zornička, zostavovateľ antológií a výberov, prekladateľ do slovenčiny a naopak, tiež literárny kritik.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs