K životnému jubileu Jána Bačúra

22.okt 2017

K životnému jubileu Jána Bačúra

Ján Bačúr, insitný maliar z Padiny, patrí k staršej plejáde insitných maliarov, ktorí svojimi výtvarnými dielami preslávili kovačickú Galériu insitného umenia v celom svete. Doma a v zahraničí sa mu podarilo doteraz úspešne prezentovať svoju tvorbu na 56. samostatných výstavách. Doteraz namaľoval presne 2750 obrazov. Dnes, pri príležitosti 80. narodeninám sa Galéria Babka spolu s Galériou insitného umenia pričinili o to, aby jeho tvorbu prezentovali v rámci ďalšej samostatnej výstavy, ktorá obsahuje 80 olejomalieb. Pri tejto príležitosti, uvádzame úryvok z rozhovoru, ktorý sme s ním urobili pred touto výstavou.

– V tejto mojej tvorbe nejaká vyššia sila naložila, aby som ja maľoval. Teda, nie aby som na svojich obrazoch znázorňoval napr. Pančevo, Slovinsko, Srbsko a pod. teda, to čo nepoznám a neviem, ale naložilo mi, aby som zaznamenával minulosť môjho rodiska, mojich predkov, ktorí sa sem na toto územie južného Banátu nasťahovali pred 250. rokmi. Aby som na plátne znázorňoval o tom, ako oni žili, čo robili, ako sa zabávali, smútili, obliekali sa, čo pestovali, aké zvieratá mali okolo seba a pod. To bol môj obrovský základ toho, čo som si zvolil a tak som ten môj smer pomenoval Rodisko. To rodisko je všetko to, čo sa nachádza vôkol mňa, to čo mi dáva nie len jednu, ale na tisíce tém. Bolo to treba iba spozorovať a neskoršie sformovať to v maliarskom duchu a preniesť na plátno…

Čo očakávate od dnešnej výstavy obrazov?

Uplynul hrozne dlhý čas, počas ktorého sa uskutočnilo toľko výstav, koľko presne mám zaznačené v mojich knihách. Nič som nevymýšľal, v nich mám presne zaznačené spolu so zložkami, ktoré výstava má mať a je to pozvanie na výstavu, katalóg a ostatné veci ako i potvrdenia z tlače, ktoré písali o mojich výstavách. Ak to bolo niekde v Srbsku, tak písali srbské noviny, ak tu niekde vo Vojvodine, tak to zaznamenal náš týždenník Hlas ľudu a pod. Tuná v Kovačici mám šťastie, že sú tu určití ľudia, ktorí sa ujali a zorganizovali mi ďalšiu moju samostatnú výstavu, aj to presne na moje narodeniny, ktoré mám práve dnes. Očakávam dnes na výstave peknú návštevu, že ľudia prídu, lebo kedykoľvek som vystavoval v Kovačici, tak mnohí boli zvedaví na to „čo ten Bačúr prinesie na výstavu“. Očakávam jednu pozitívnu atmosféru, pokojnú, peknú náladu… Bude tu prítomné mnoho ľudí z môjho života a pre všetkých tu, okrem výstavy, bude aj niekoľko prekvapení ako v Galérii Babka, tak na nádvorí a v Galérii insitného umenia…

Maestro, gratulujeme k Vášmu životnému jubileu!

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs