Koncert v duchu Vianoc

4.jan 2013

Pre evanjelický kostol v Báčskom Petrovci, kde sa uskutočňujú tradičné cirkevné obrady, nemožno povedať, že v ňom s otvorenou náručou vítali aj nie celkom cirkevné obsahy, ako je to praxou v iných kostoloch vo svete, alebo aj v bližšom okolí. Také by sa za posledné desaťročie dali napočítať na prstoch jednej ruky. O to slávnostnejšie a majestátnejšie na sklonku roka 2012, presnejšie v nedeľný večer 30. decembra, odznel vianočný chrámový koncert, ktorý prilákal veľký počet cirkevníkov z Petrovca a okolia. Okrem domácich v programe vystúpili hudobníci a speváci zo susedného Kysáča a zo zahraničia.

Hosť z Česka – organista Martin Beran

V petrovskom chráme sa týmto poldruhahodinovým programom krásnym spôsobom – spevom a hudbou – rozlúčili s odchádzajúcim rokom. Význam koncertu na začiatku objasnil zborový kňaz Vladislav Ivičiak a vyzval prítomných k modlitbe. Neskoršie predniesol vianočné evanjelium. Na organe zahral hosťujúci organista z Českej republiky Martin Beran. Odkedy prišiel do Petrovca, kantor a dirigent Janko Siroma usilovne nacvičuje miestny cirkevný spevokol, ktorý sa ako prvý predstavil troma piesňami. Na koncerte účinkovali aj speváčky Komorného zboru Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej a za klavírneho sprievodu Vladimíra Kováča, ktorý hudobne sprevádzal aj sólistku Ľudmilu Berediovú-Stupavskú. Klaviristka Marína Kaňová sprevádzala sólistku Annu Struhárovú a organista J. Siroma speváčku Oliveru Gabríniovú.

Dychový orchester SEAVC v Srbsku v čele s trubkárom Miroslavom Poničanom sa predstavil prednesom chorálov, a Elena Surová zarecitovala Rúfusovu Modlitbu. Medzi jednotlivými bodmi vianočné posolstvá uvádzal Ivica Grujić Litavský.

Záverom koncertu všetci prítomní spoločne zaspievali pesničky Tichá nocČas radosti.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs