Koncertovali kovačickí sólisti slovenských ľudových piesní

22.apr 2019

Koncertovali kovačickí sólisti slovenských ľudových piesní

 

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov včera večer vo veľkej sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici odznel koncert kovačických sólistov slovenských ľudových piesní.

Pavel Tomáš st.

Včerajší koncert v mestečku insity prilákal a zhromaždil v kovačickom chráme kultúry niekoľko stovák milovníkov slovenskej ľudovej hudby.

Za hudobného sprievodu slovenského ľudového orchestra pod taktovkou Pavla Tomáša ml. na javisku sa vystriedalo zhruba 26 dospelých spevákov, ktorí zobrali účasť na jednom z doterajších 53. ročníkov festivalu Stretnutie v pivnickom poli.

Po niekoľkoročnom časovom odstupe si znovu pred mikrofon zastali speváci: Pavel Tomáš st. iniciátor tohto podujatia, Ján Harmády, Katarína Veselinovićová, Anna Kišová, Anna Dišpiterová, Ľubka Bolerácová-Poliaková, Zlatko Karlečík, Jarmila Jonášová, Marína Zdichanová, Anna Lenhartová, Jarmila Hajková, Lýdia Karkušová, Tatiana Jašková, Ján Bartoš, Gabriela Feketyová, dueto Katarína a Teréza Jonášove, ženské trio Eva a Anita Petrákove a Jasmina Horniačeková, Eva Omastová, Ivana Hriešiková s dcérou Hanou, Želimír Chalupa s dcérou Valentínou, Jasmina Benková s dcérou Tatianou, Pavel Ďuriš s dcérou Aničkou ako i Vlasta Pešićová za hudobnej podpory syna Mihajla, gitaristu.

Program moderovala Anička Chrťanová.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs