Konečne pretras bez otrasov

18.apr 2013

Viac ako 30 bodov rokovacieho programu 10. schôdze Zhromaždenia obce Báčska Palanka výborníci pretriasli takrečeno v pohode. V predchádzajúcu stredu pri začiatku práce chýbalo iba šesť zo 42 výborníkov. Prítomní opozičníci sa nezapreli: ku každej záležitosti, ktorá bola predmetom diskusie, mali poznámky, ale na rozdiel od niektorých predchádzajúcich schôdzí prevládla korektnosť.

Výborníci v laviciach Zhromaždenia obce Báčska Palanka na 10. schôdzi 10. apríla

Zhromaždenie obce väčšinou hlasov prijalo správu o finančnom hospodárení obecného fondu pre rozvoj podnikateľstva, ktorý v predchádzajúcom roku uchádzačom pridelil 22 úverov v celkovej hodnote 4 280 000 dinárov. Podotýkame, že Ranko Marjanov (DS) upozornil na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a Dragan Bozalo (SRS) apeloval na zodpovedných, aby pretriasli, ako a na čo sa vlastne míňajú prostriedky fondu, vyčítajúc (v inej súvislosti) koaličnej väčšine „stranícke zamestnávanie“. Zelenú dostala aj správa o práci komisie pre udelenie štipendií žiakom a študentom v školskom roku 2012/2013. Ako odznelo, o prostriedky sa prostredníctvom súbehu uchádzalo súhrnne 153 žiakov stredných škôl, ako i 130 študentov. Pridelených bolo 48 žiackych štipendií (po 4 000 dinárov) a 72 študentských (po 5 000). Za jeden z vypuklejších problémov, na ktoré narážala komisia, ako povedala jej predsedníčka a spravodajkyňa na tému Slavica Ajderová, považovali skutočnosť, že sa o prostriedky uchádzalo viac kandidátov, ktorí spĺňali podmienky, než bol počet určených štipendií. Z diskusie tiež vyplynulo, že nie je najjasnejšie, či pri pridelení štipendií komisia má zohľadniť sociálny aspekt žiadateľov alebo predovšetkým uprednostní ich úspech v škole (o čo orodovali niektorí diskutéri, ktorí zároveň navrhli, aby obec tým, ktorí to potrebujú, poskytla osobitnú sociálnu pomoc).

Hlasmi väčšinovej koalície ZO Báčska Palanka schválilo aj ďalšie správy týkajúce sa činnosti orgánov a telies lokálnej samosprávy, tiež verejných podnikov. Zároveň uvoľnili z funkcie členov viacerých ustanovizní, fondov a komisií a vymenovali nových.

J. Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs