Krojovaná rodina sa rozrastá

18.apr 2013

Lalitská oblievačka v predvedení ochotníkov KUS Branislava Nušića

Z roka na rok členky Združenia žien Matkino srdce majú veľké obavy, keď treba zorganizovať tradičnú krojovú zábavu. Raz stŕpajú od dažďa, inokedy od veľkej horúčavy. Tentoraz, 13. apríla 2013, sa im všetko podarilo tak, ako si priali. Šiesta krojová zábava prebiehala v peknom, slnečnom, príjemnom počasí sobotňajšieho popoludnia.

Účastníci kultúrneho podujatia, ktoré sa v Laliti pekne rozbieha, v slávnostnom sprievode hlavnou Ulicou maršala Tita sa zo ZŠ Nestora Žučného dostali na nádvorie Domu kultúry. Laliťania sa tak mohli kochať v kráse krojov z celej Vojvodiny.

„Dobre som sa obliekla, aby mi na zabíjačke nebola zima,“ odkázala táto Silbašanka (prvá zľava).

Úvodné slová patrili predsedníčke Združenia žien Matkino srdce Kataríne Benkovej, ktorá privítala všetkých účastníkov programu a hostí. Potom sa radom prihovorili predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, predseda Rady Miestneho spoločenstva Laliť Nikola Krivokuća a predsedníčka Obce Odžaci Izabela Šerićová, ktorá krojovú zábavu aj otvorila.

Krásu, bohatstvo a dokonca jedinečnosť svojich čo zväčša pracovných, ale i slávnostných krojov, peknému počtu divákov predstavili ženy a podaktorý muž z pätnástich dedín a miest Vojvodiny. Stretli sme tam už dobre známe tváre, pravidelné účastníčky krojových zábav v Laliti, ale aj hostky z nových prostredí, a to z Čelareva, Padiny, Silbaša a Slankamenských Vinohradov. Ako vidíme, krojovaná rodina sa v Laliti z roka na rok rozrastá, čo nás môže len tešiť.

Padinčanky sa vybrali na lalitský trh s gunárom

V dvojhodinovom programe ženy z Báčskeho Gračca predstavili ličský ženský kroj, Etnosekcia zo Selenče sprítomnila voľakedajšie priadky, Ratkovčanky sa vyobliekali do krojov pôvodiacich z Leskovca a Jablanice. Padinčanky šli na trh s gunárom v krojoch, ktoré staršie ženy ešte aj dnes nosievajú. Staropazovčanky ukázali, v akých krojoch ženy voľakedy chodili do cintorína, po vodu „na bezdán“, na trh… Ženy zo Srbského Miletića predstavili kroj zo Šumadije a južného Srbska.

Tri Pivničanky v pracovných krojoch ukázali, ako sa voľakedy hrsťovala pšenica, ručne pralo s „piestom“ na lavici a ako mladá žena zametala na ulici pred domom. Štyri Silbašanky obecenstvu sprítomnili už zabudnuté bielenie plátna, „gazenie“ blata „na váľky“, vyšívanie, a v akom kroji ženy chodili na zabíjačky. Pár z Čelareva bol oblečený v krojoch, ktoré teraz môžeme vidieť hlavne na fotografiách. Kysáčanky prišli v sviatočných ženských a dievčenských krojoch, z ktorých jeden, sobášny, je starý viac ako 90 rokov. Dve mladé dievčence z Kulpína ukázali, ako voľakedy družice v košoch znášali riad na svadbu. Ženy zo Slankamenských Vinohradov sa hrdili v krojoch, ktoré si ženy obliekali a ešte aj dnes nosia podľa práce, ktorú robia, a životného veku. Mladšie – hrdšie, staršie – sukne tmavšie. Hložianky tentoraz zaspievali dve piesne vyfintené v kartúnkach. Členky ZŽ Koštana z Karavukova predstavili vranjský kroj.

Na uliciach Čelareva už nestretnete takto oblečených ľudí

Najpočetnejší boli, samozrejme, domáci. Zaujímavý výstup ženy, ktorá nosila koscom obed, mala Anna Hrnčiarová, ktorá s manželom Jaroslavom program aj moderovala. Lalitskí škôlkari tancovali, pripojili sa im aj tanečníci KUS Štefánik, KUS Branislava Nušića a mladá speváčka Katarína Benková. A potom utíchol ruch na nádvorí DK… Účastníci a hostia si mohli obzrieť výstavu obrazov Zuzany Hrnčiarovej.

Zábava pokračovala vnútri, pri hudbe Cardio bandu a chutnej večeri. Ženy tancovali, šantili, kamarátili sa a dohovárali o novom stretnutí, či už v Laliti alebo v inom prostredí.

J. Pucovský

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs