Chráňme skvosty našej roviny

18.apr 2013

V pondelok 15. apríla v ZŠ 15. októbra v Pivnici privítali Mr. Olivera Fojkara z Pokrajinského ústavu pre ochranu prírody, náčelníka oddelenia pre prezentáciu, edukáciu a vzťahy s verejnosťou z Nového Sadu. Stretnutie, ktoré sa nieslo v znamení ochrany prírody, zorganizovali osvetoví pracovníci pivnickej školy Aleksandar Pavić, Zuzana Valentíková a Anka Nedićová.

Účastníci programu s hosťom Oliverom Fojkarom (prvý sprava)

Svoju  školu, v ktorej veľký dôraz venujú ekológii, žiaci predstavili príležitostným programom. Odznela pieseň Šťastné kompostéry, ktorej autorkou je štvrtáčka Patrícia Kmeťková, a spoločne komponovali profesorka  hudobnej kultúry Elenka Krošláková a žiaci 4. 1 triedy. Vystúpili aj recitátori Valentína Imreková, Marko Mirkov, Patrícia Kmeťková, ako i Miroslav Šuster, autor slohovej práce. Program moderovali siedmačky Marcela Valentíková a Višnja Dragičevićová, ktorá prispela aj hrou na tamburici.

Prítomní si so záujmom pozreli dokumentárny film O. Fojkara Bele rode moje ravnice. Film vznikol v rámci projektu, ktorý finančne podporilo holandské veľvyslanectvo v Belehrade. Na práci sa podieľali Spolok pre ochranu a výskum vtákov Vojvodiny a Pokrajinský ústav pre ochranu prírody z N. Sadu. Cieľom projektu bolo prispieť k väčšej bezpečnosti bocianov na území Vojvodiny.

Hosť prezentoval aj prácu ústavu, svoj odbor a dokumentárne filmy, v ktorých spracúva ekologické témy, objavuje krásu prírody a ozrejmuje význam ochrany prostredia spolu s rastlinným a živočíšnym svetom. Oliver Fojkar režíroval vyše 15 dokumentárnych filmov. Jeho film Moj prijatelj štiglić z r. 2004 v Japonsku získal grand prix. Okrem tohto filmu k jeho obľúbeným patrí Rieka života. Záverom povedal:

„Spoločným úsilím môžeme a musíme zachovať prírodu. Toto je pozvanie deťom a dospelým, aby sa vždy starali o životné prostredie. Niekedy aj malé veci dokážu urobiť veľa. V našej rovine máme nádherné perly, ktoré treba zachovať pre budúce pokolenia.“

J. Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs