Konferencia Kultúry, identity, literatúry v Kultúrnej stanici Eđšeg v Novom Sade

5.nov 2019

Konferencia Kultúry, identity, literatúry v Kultúrnej stanici Eđšeg v Novom Sade

V Kultúrnej stanici Eđšeg v Novom Sade dnes prebiehala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Kultúry, identity, literatúry. Organizátorom podujatia je Kultúrne stredisko Vojvodiny Miloša Crnjanskeho a základnou témou tohtoročnej konferencie je Umenie a hranice.

Konferencia je usmernená na prispievanie k vedeckým príspevkom a skvalitnenie vzťahov a kultúrnej spolupráce medzi výskumníkmi, spisovateľmi a inštitúciami strednej a východnej Európy. Prostredníctvom posunov by konferencia tiež mala prispieť k zlepšeniu a analýze tém kultúrnych kontaktov identity a literatúry Srbska, Maďarska, Slovenska, Česka, Bulharska, Rumunska a ďalších krajín.

Na konferencii účinkovali odborníci z Novosadskej univerzity, ako aj z univerzít v Bukurešti, Budapešti a v Bratislave, ako aj z ďalších vedeckých a kultúrnych inštitúcií z našej krajiny a zahraničia.

Michal Babiak, Milina Sklabinská, Zdenka Valentová Belićová a Peter Michalovič (Foto: Miroslav Gašpar)

Na konferencii, medzi inými, účinkovali profesori Peter MichalovičMichal Babiak z katedry pre estetiku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, tiež teoretička hudby Milina Sklabinská, ako aj členka organizačného výboru konferencie a účastníčka Zdenka Valentová Belićová. Práve ona sa o konferencii a téme hraníc v umení aj zmienila.

Odborníci o hraniciah

„Prakticky neexistuje umelecké dielo či filozoficko-estetická rozprava, ktorá sa nezaoberá témou hranice. V každom diele sa na určitý spôsob môže hovoriť o hraniciach, lebo každý auto má potrebu určiť si pojem kto som, kde sa končím ja a začína sa to iné. Vlastne, každý musí zaujať nejaký postoj voči iným a už je to svojrázna hranica“ – uviedla Zdenka Valentová Belićová.

Docent doktor Michal Babiak z katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na konferencii hovoril na tému Hranica, limes, múr.

Foto: Miroslav Gašpar

„Konferencia je, podľa mňa, dobre koncipovaná, zaoberá sa už druhý rok otázkou medzi kultúrnych vzťahov a identít. Ja som pripravil tému v ktorej sa zamýšľam, ako v priebehu vývinu západnej literatúry dochádzalo k istým stanoveniam kulturologických hraníc v literárnych dielach“ – zmienil sa Michal Babiak.

Ďalšie príspevky

Teoretička hudba, doktorka Milina Sklabinská sa konferencii Kultúry, identity, literatúry hovorila o dvoch významných slovenských skladateľoch a ich tvorbe v kontexte hranice v umení.

„Je toto pre mňa vhodná pôda na to, aby som predstavila skutočnosť, ktorá je v tomto regióne nie veľmi známa, najmä v srbskej, tak v širšej, ale aj v odbornej verejnosti. Ide o to, že sa dvaja slovenskí významní skladatelia Viliam Figuš Bystrý a Mikuláš Šnajder Trnavský spoznali práve vo Vojvodine, vo vtedajšom Veľkom Bečkereku. Je to téma, ktorú spracúvame aj na našej muzikologickej konferencii, ktorá sa tohto roku uskutoční už po 15. krát“ – uviedla Milina Sklabinská.

Foto: Miroslav Gašpar

Profesor doktor Peter Michalovič z katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vo svojom príspevku hovoril o pohľadoch, čiže o tom, že je náš vzťah k skutočnosti vždy niečím sprostredkovaný.

„V tomto zmysle hovoríme o žánroch, historických štýloch, určitých zorných uhloch. To znamená, že vždy tá hranica sa vytvára medzi tým ako skutočnosť vidíme a ako o nej rozprávame“ – uviedol Peter Michalovič.

Ako sme spomenuli, na konferencii účinkovali aj odborníci z iných inštitúcií a vedecké práce predstavené na konferencii Kultúry, identity, literatúry budú zverejnené v časopise Interkulturalnost Kultúrneho strediska Vojvodiny Miloša Crnjanskeho.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.