Koordinácia národnostných rád na zasadnutí s ministerkou Anou Brnabićovou

1.feb 2017

Koordinácia národnostných rád na zasadnutí s ministerkou Anou Brnabićovou

Ministerka štátnej správy a lokálnej samosprávy Ana Brnabićová sa včera stretla s predstaviteľmi Koordinácie národnostných rád národnostných menšín.

Na stretnutí boli prítomní predsedovia bosniackej a slovenskej národnostnej rady Sulejman Ugljanin a Anna Tomanová-Makanová, predseda Výkonnej rady chorvátskej národnostnej rady Darko Sarić Lukendić a právny poradca predsedu maďarskej národnostnej rady Emil Lulić.

Témou zasadnutia boli predovšetkým aktivity, ktoré v tomto roku zrealizujú s cieľom účinnejšej realizácie práv národnostných menšín. Osobitnú pozornosť venovali práci na zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane práv a slobôd národnostných menšín Zákona o národnostných radách národnostných menšín.

dsc_0366Súbežne sa dohodli na spolupráci ministerstva a koordinácie ohľadom príprav zasadnutí republikovej Rady pre národnostné menšiny, ako aj podpory ministerstva v pozdvihnutí kapacít národnostných rád a jednotiek lokálnej samosprávy, ohľadom otázok významných pre realizáciu Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných menšín.

Ako sa uvádza v oznámení Ministerstva štátnej správy a lokálnej samosprávy predstavitelia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín sa zaďakovali za vyjadrenú odhodlanosť spoločne pracovať na zveľadení kvality života národnostných menšín v Srbsku.

Zdroj: Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs