KOVAČICA A PADINA

14.mar 2013

KOVAČICA A PADINA. Príležitostné programy v piatok 8. marca v kovačickom Dome kultúry 3. októbra (záber z programu) a v ZŠ maršala Tita v Padine (na snímke) neboli venované iba mamám, starým mamám, tetkám, lebo v obecenstve bolo vidieť aj pekný počet ockov. V Kovačici sa na javisku DK v programe striedali členovia žiackeho zboru vyšších a nižších ročníkov pod taktovkou učiteľa hudby Pavla Tomáša st., recitátori, členovia folklórnej a rytmickej skupiny, na hudobných nástrojoch hrali žiaci nižšej hudobnej školy zo Zreňaninu. V padinskej ZŠ tiež žiaci predniesli bohatý príležitostný program, ktorý nacvičili s učiteľkami triednej výučby. Vystúpili členovia školského chóru, orchestra, recitátori a tanečníci rytmickej skupiny. Aj na týchto programoch v Kovačici a v Padine boli siene vyplnené do posledného miesta a oslávenkyne si odniesli domov pekné dojmy a darček k sviatku.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs