Z osláv Medzinárodného dňa žien

14.mar 2013

Škôlkari ako mladé dámy a pozorní džentlmeni

SELENČA. Predškolská ustanovizeň Kolibri a ZŠ Jána Kollára v Selenči sa aj tohto roku postarali o bohatý a primeraný program ku Dňu žien. Najprv vo štvrtok 7. marca javisko Domu kultúry patrilo škôlkarom, ktorí tancovali, spievali, recitovali. Striedali sa tanečníci, tanečnice, námorníci, trpaslíci, slečinky v klobúkoch, hudobníci a všetci boli zapojení do výstižných a deťom primeraných hier a choreografií. Mamy, staré mamy a blízki súrodenci nešetrili dlane a odmenili každý výstup svojich najmladších a najmilších členov rodiny. Na programe, ktorý moderovali vychovávateľky Blanka Bujzášová a Taňa Záborská, bola aj riaditeľka Predškolskej ustanovizne Kolibri z Báča Anna Boškićová.

Piatok 8. marec patril starším, čiže žiakom základnej školy. Aj ich program bol atraktívny a zaujímavý: spievalo sa, recitovalo, tancovalo, hralo na hudobných nástrojoch, nechýbali ani scénky a žarty. Spievalo sa po slovensky, nemecky a anglicky. Predstavil sa aj žiacky chór Zvončeky a žiacky orchester. Do programu boli zapojení aj Rómovia, tak v tancoch, ako i  v recitáciách. Potleskom boli odmenení všetci účastníci. Sieň Domu kultúry bola vyplnená do posledného miesta, čo svedčí o veľkom záujme o tento program. Moderovali ho žiačky Veronika Šoškićová a Ivona Kášová.

J. Berédi-Ďuky

 

Na svoje malé umelecké výtvory boli hrdí tak škôlkari, ako aj ich rodičia, ktorí im v práci pomáhali

KULPÍN. V ústrety Dňu žien si škôlkari staršej skupiny celodenného pobytu v kulpínskom oddelení Predškolskej ustanovizne Včielka so svojimi vychovávateľkami Katarínou Kolárovou a Alexandrou Pucovskou medzi seba pozvali rodičov a usporiadali spoločnú kreatívnu dielňu. Deti boli šťastné, že majú pri sebe v škôlke maminku, starkú alebo tetku a po peknej hre sa dali všetci do kreatívnej práce. Základným materiálom boli pestrofarebné vrchnáky z plastických fliaš.

– Vrchnáky nám priniesli rodičia detí už skôr, keď sme ich o to poprosili. Doma nám je to odpad a tu v škôlke sa dajú využiť všelijako, o čom sme sa my vychovávateľky dozvedeli i na seminároch. Konkrétne ich využívame ako ekologický materiál na výrobu rôznych predmetov, – povedala vedúca vychovávateľka A. Pucovská.

Už onedlho na pestrých kartónoch vznikali rôzne tvary: kvety, domčeky, autíčka, a pritom skrášlené rôznofarebnými fixkami. Každá zo spoločne vytvorených prác bola pestrá a páčivá. A práve preto, že na ich výrobu bol použitý odpadový materiál, plánujú ich vo svojej škôlke vystavovať v ekologickom kútiku.

Podobné tvorivé dielne si v kulpínskej škôlke usporadúvajú niekoľkokrát počas školského roka. Deti majú z toho nesmiernu radosť, lebo sú to vzácne chvíle, keď sa rodičia takto venujú svojim ratolestiam.

K. Gažová

 

Vinona Dudková, Maja Kotuľačová, Valentína Chrťanová a Alena Halabrínová zapôsobili spoločným spevom

JÁNOŠÍK. Jánošícki škôlkari a žiaci aj tohto roku usporiadali program pre svoje matky, staré mamy a učiteľky. Najmladší účastníci programu zahrali divadielko Snežienky. Žiaci pripravili príležitostné piesne a básne, a to v slovenčine, srbčine, angličtine, nemčine, ako i tance. Pekný a bohatý program potešil všetky oslávenkyne, ale aj samotných účastníkov.

Z. Halabrínová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs