V Kovačici podpísali petíciu za vyhlásenie 18. mája ako Dňa spomienky na zavraždené ženy – obete násilia

25.jan 2017

V Kovačici podpísali petíciu za vyhlásenie 18. mája ako Dňa spomienky na zavraždené ženy – obete násilia

Vo veľkej sieni Zhromaždenia Obce Kovačica včera podpísali petíciu, aby 18. máj bol Deň spomienky na zavraždené ženy obete násilia.

Sanja Pavlovićová

Sanja Pavlovićová

Po úvodnom prejave predstaviteľov lokálnej samosprávy Zlatka Šimáka, predsedu ZO Kovačica a Snežany Milićovej, odbornej spolupracovníčky pre rodovú rovnosť Obce Kovačica, prítomným sa v mene Autonomného ženského centra prihovorila Sanja Pavlovićová, ktorá hovorila o význame celej akcie. Podľa jej slov, dátum 18. mája je zvolený symbolicky, pretože v roku 2015, v priebehu 72. hodín, v dňoch 16. až 18. mája, sedem žien bolo zavraždených v rodinnom partnerskom kontexte.

„Sieť Ženy proti násiliu sledujúc správy o vraždách žien zbierala záznamy o tom, aký bol počet žien, ktoré sa stali obeťami femicidu, totiž boli zavraždené v rodinnom partnerskom kontexte. Za uplynulých šesť rokov sa ročný priemer pohybuje od 30 do 40 žien zavraždených rukou svojho partnera, bývalého partnera alebo mužských členov rodiny“ – povedala Pavlovićová. Doložila, že nie je podstatné len to, aby sa tento dátum stal Dňom spomienky na všetky zavraždené ženy, ale aj pripomenúť štátu, že nejakým spôsobom musí prevziať zodpovednosť a zachrániť svoje spoluobčanky.

Okamih z podpísania petície v ZO Kovačica

Okamih z podpísania petície v ZO Kovačica

Iniciatívu, aby sa 18. máj vyhlásil za Deň spomienky na zavraždené ženy obete násilia podalo Autonómne ženské centrum a sieť Ženy proti násiliu (tvorí ju 25 ženských organizácií z celého Srbska), ktoré poskytujú podporu ženám – obetiam násilia.

Okrem Zlatka Šimáka, predsedu ZO a jeho zástupcu Zorana Savanova, členov obecnej rady a výborníkov ZO, petíciu podpísali aj predstavitelia mnohých obecných inštitúcii i iní.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs