V Kovačici sa uskutočnilo 15. zasadnutie NRSNM

5.mar 2017

V Kovačici sa uskutočnilo 15. zasadnutie NRSNM

Včera sa v Galérii insitného umenia v Kovačici stretli členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorí v rámci 15. schôdze prerokovali a schválili všetkých 16 bodov rokovacieho programu.

Po schválení zápisnice z uplynulého zasadnutia, väčšinou hlasov prítomných členov dala zelenú výročným správam o činnostiach a financiách NRSNM, jej štyroch výborov, ktoré stručne prezentovali: Ján Slávik (Výbor pre kultúru), Ján Brna (Výbor pre vzdelávanie), Anna Jašková (Výbor pre informovanie) a Branislav Kulík (Výbor pre používanie jazyka a písma). Celkový rozpočet NRSNM za rok 2016 tvoril zhruba 32, 4 milónov dinárov, kde z republikovej pokladnice získala niečo viac ako 18 miliónov, z pokrajinskej pokladnice vyše 6 a pol milióna a zo Slovenska bezmála 5 miliónov dinárov.

Momentka zo zasadnutia NRSNM

Momentka zo zasadnutia NRSNM

Členovia NRSNM schválili i vlaňajšie výročné správy a správy o hospodárení Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktoré predostreli ich riaditelia. Na tomto zasadnutí, na ktorom mnohé slová cinizmu, bez váhy a slušnosti strápňovali ovzdušie schôdze,  schválili i správu ÚKVS o súpise základných prostriedkov, drobného inventára, peňažných prostriedkov a záväzkov v roku 2016, správu o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2016.

Okrem toho, členovia slovenskej kultúrnej samosprávy zaujali stanoviská okolo aktivít NRSNM zamerané na ďalšiu činnosť Pamätného domu, najznámejšieho kovačického maliara Martina Jonáša.

V rámci včerajšej práce NRSNM  zvolili Jarmilu Agársku za novú členku Výkonnej rady NRSNM.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs