Kovačická výstava medu a kvetov prilákala návštevníkov

20.apr 2018

Kovačická výstava medu a kvetov prilákala návštevníkov

Dnes viac ako dvadsaťpäť vystavovateľov z domácej pôdy a širšie sa zúčastnilo 4. ročníka tradičného podujatia Deň medu a kvetov. Usporiadala ho Turistická organizácia obce Kovačica v spolupráci s kovačickým spolkom včelárov.

Účastníkmi podujatia boli aj žiaci vyšších a nižších tried ZŠ Mladých pokolení

Vďaka krásnemu slnečnému počasiu, výstava si okrem stálych účastníkov našla aj nových priaznivcov podujatia. Tí do Kovačice prišli z Belehradu, Pančeva, Jánošíka, Crepaje, Kozjaka a iných prostredí. Začala sa presne napoludnie, keď sa ako aj obvykle centrom mrví najväčší počet ľudí, čo z Kovačice, tak aj z iných dedín Kovačickej obce a širšie.

Krajšie polovičky sa najviac zaujímali o kúpu kvetov

Tentoraz v parku

„Vzhľadom na minulé ročníky, keď akcia bola na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica, tento rok sme sa rozhodli podujatie usporiadať v parku v strede Kovačice. V blízkosti sa nachádzajú kostol, škola, predškolská ustanovizeň, obec, obchody a pod.“ – vysvetlila Ivana Svetlíková, referentka pre marketing a turizmus Turistickej organizácie Obce Kovačica.

Včelárka Zuzana Jonášová so svojimi produktmi z medu

V poradí štvrtý ročník výstavy tohto roku návštevníkom ponúkol veľký výber kvetov, byliniek, okrasných stromčekov a korenín, ktoré boli cenovo dostupnejšie. Na svoje prišli aj včelári a vyznávači alternatívnej medicíny. Svoj sortiment sa snažili prispôsobiť zákazníkom, ktorých ku svojim stánkom lákali medom, medovinou, výrobkami z medu a prípravkami z prírody, tiež propolisovými a peľovými produktmi.

Mňam, mňam… Barcove vnučky si sladko vychutnávali z cukrovej vaty

Tohtoročné podujatie Deň medu a kvetov organizátor doplnil predajnou výstavou úžitkového umenia, ručnými prácami, hračkami, sladkosťami a iným tovarom, ktorý bol nielen pastvou pre oči, ale pokušením pre ústa.

Výstavu skrášlili aj takéto unikátne veci vyrobené rukami Eleny Tomášovej

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs