KOVAČICKÝ DVOR JE NÁZOV

10.okt 2013

???????????????????????????????

KOVAČICKÝ DVOR JE NÁZOV letného viacúčelového javiska, ktorý oficiálne dali do užívania 5. októbra 2013. Predseda Rady Miestneho spoločenstva Kovačica Martin Zloch v neskorých večerných hodinách minulú sobotu slávnostne otvoril multifunkčnú scénu, na ktorej v letných mesiacoch budú prebiehať kultúrne a zábavné akcie. Kovačický richtár v príhovore zdôraznil význam tohto javiska pre budúce pokolenia a riaditeľovi Domu kultúry Jánovi Markovi odovzdal Poďakovanie Miestneho spoločenstva k päťdesiatemu výročiu Hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška (na snímke). Zlatí tanečníci, speváci a hudobníci k vzácnemu jubileu od Ženského spolku do daru dostali tortu. Hoci na novovybudovanom javisku už prebiehali podujatia Deň žatvy, Detská svadba a Rockový večierok, česť otvoriť javisko mala aradáčska skupina Dúha. Na mimoriadne navštívenú ľudovú veselicu prišli hruškári v slovenských krojoch, čo dodatočne spestrilo a skvalitnilo celkový dojem z Kovačického dvora.   

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs