Dielne ručných prác

10.okt 2013
Dohovor budúcich trénerov s koordinátorkou projektu Annou Valentovou (prvá sprava)

Dohovor budúcich trénerov s koordinátorkou projektu Annou Valentovou (prvá sprava)

V Selenči čoskoro realizujú projekt pod názvom Pestrosť dúhy v našich dielňach. Projekt je zameraný na strednú vekovú kategóriu žien s cieľom zoskupiť ich a prezentovať im rôzne  techniky ručných prác. Okrem možnosti naučiť sa rôznym technikám výroby darčekových a úžitkových predmetov bude to aj príležitosť, aby sa ženy viac venovali družbe a kamaráteniu bez ohľadu na vek, vierovyznanie a zručnosti, ktoré predtým získali.

 Cieľom projektu, ktorý financuje Ekumenická humanitárna organizácia v Novom Sade, je motivovať ženy, aby sa týmto spôsobom prejavili a realizovali svoje schopnosti. Projekt v realizácii Diakonickej skupiny Dúha bude prebiehať na evanjelickej fare v Selenči a hlavná koordinátorka je Anna Valentová. Plánuje sa asi desať dielní, ktoré by sa mali uskutočniť od októbra tohto roku do marca nasledujúceho roku pod vedením skúsených trénerov. Záverom projektu usporiadajú bazár, na ktorom predstavia predmety vyrobené v rámci jednotlivých dielní.

V jednej časti projektu plánujú zapojiť aj školské deti a mládež. Nezanedbateľnou súčasťou projektu je možnosť zachovania kultúrneho dedičstva a prípadne aj možnosť na doplnenie rodinného rozpočtu. Záverom uvedieme niektoré z dielní, ktoré tu majú byť prezentované. To je modelovanie z hliny, výroba mydiel, výroba ozdôb zo šúpolia, výroba ozdobných sviec, ozdobovanie  kraslíc, ozdobovanie skla, výroba šperkov a pod.

Juraj Berédi-Ďuky

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs