Krásne priateľstvá a osožné vedomosti

24.okt 2013

Krásne priateľstvá a osožné vedomosti

V Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne od 3. do 12. októbra 2013 v škole v prírode pobudlo desať žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne spolu s vedúcou zájazdu, profesorkou triednej výučby Annou Peťkovskou. Tento desaťdňový pobyt žiakov na Slovensku zorganizovala Matica slovenská v Srbsku.

 Kulpínski žiaci si z Hronca priniesli krásne spomienky

Kulpínski žiaci si z Hronca priniesli krásne spomienky

Pod názvom Poznaj svoje korene školu v prírode aj tentoraz usporiadala Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Spolu so žiakmi z Kulpína v skupine počítajúcej 49 žiakov v Hronci pobudli i žiaci z niekoľkých miest z Maďarska. Zaujímavosťou pre žiakov z kulpínskej školy bolo cestovanie z Nového Sadu do Budapešti vlakom, a potom autobusom do Okresu Brezno, do Hronca a späť.

V Hronci po priateľskom a srdečnom privítaní nasledoval príjemný desaťdňový pobyt. S deťmi pracovalo päť učiteliek poverených výchovno-vzdelávacou oblasťou, ako aj animátorky, ktoré mali na starosti športové aktivity a výlety. Skupina z Kulpína si z ponúknutých obsahov školy v prírode vybrala divadelné a recitačné pobočky. Pripravovali divadelné scénky, robili na recitačných prejavoch, zoznamovali sa so Slovenskom, porovnávali slovenské obyčaje a nárečia, spoznávali sa s banskobystrickým krajom, spievali pesničky. Program bol pestrý, zaujímavý pre všetkých, a tak aj pre skupinu žiakov z kulpínskej školy.

Okrem vyučovania absolvovali aj krásne výlety do Vysokých Tatier, kde mali príležitosť vystúpiť lanovkou na Solisko, navštíviť Štrbské pleso, Banskú Bystricu a tamojšie Múzeum SNP a výstavu Lego skladačiek. Cestou si pozreli lesný skanzen vo Vydrove. Žiaci mali pôžitok aj z výletov do hôr, kde spoznávali rastlinný a živočíšny svet. Navštívili i KUS v Podbrezovej, kde sa učili ľudové tance.

Počas pobytu na Slovensku počasie im žičilo a kamarátenie so žiakmi z Maďarska všetkým zostane v krásnych spomienkach. V záverečnom programe prezentovali to, čo sa počas pobytu v škole v prírode v Hronci naučili a zaslúžilí žiaci dostali diplom. Lúčenie s kamarátmi z Maďarska a s hostiteľmi v Hronci vylákalo nejednu slzu s nádejou na ďalšie stretnutie.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs