Krásne spomienky, osožné poznatky a teplá náruč domova

10.máj 2013

Tridsaťpäť frekventantov, osvetových pracovníkov z Kovačice, Padiny, Pivnice, Petrovca, Belehradu, Starej Pazovy, Kysáča, Selenče, Silbaša, Hložian, Čelareva a Kulpína, ako i učitelia z Poľska a Rumunska navštívili Slovensko. Od 24. do 26. apríla sa totiž uskutočnil seminár, o ktorý bol veľký záujem. Bol to odborný seminár pre učiteľov jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej výchovy zo zahraničia, ktorý organizovali Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Výborom pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku. Prebiehal na viacerých miestach, čo si účastníci schvaľujú.

Zo stretnutia s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom

Zo stretnutia s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom

Začiatok seminára bol v Žiline, kde hostí zo zahraničia privítali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja a milo ich prekvapili vecnými darčekmi. Učitelia si vypočuli prednášky na témy: Krajská knižnica a práca s deťmi a so slovenskou detskou literatúrou, Úspešne zrealizované projekty z fondov EÚ v oblasti školstva a kultúry a Možnosti zapojenia sa krajanských spolkov a škôl do projektov EÚ vrátane cezhraničnej spolupráce. Nasledovala prehliadka Považskej galérie a oboznamovanie sa s dielami Vincenta Hložníka, potom presun na Kysuce, oduševnenie Slovenským orlojom v Starej Bystrici, ako i samotným mestečkom. Navštívili aj Dopravnú akadémiu v Žiline, kde im boli prezentované typy stredných škôl a ani tu sa nezaobišli bez darčekov. Obzreli si aj Sobášny palác v Bytči, Námestie Slovenskej republiky, a potom cesta smerovala do Martina. Tam navštívili Maticu slovenskú a stretli sa s predsedom Ing. Mariánom Tkáčom, PhD. Od predsedu Tkáča dostali jeho autorské knihy a lístky na program Slovesná jar. Niektorí vzápätí boli na vernisáži nášho popredného akademického maliara a grafika Pavla Čániho, na literárnom programe Slovesnej jari, kde boli okrem iných významných slovenských spisovateľov predstavení aj naši dolnozemskí majstri pera: Viera Benková, Miroslav Demák a Martin Prebudila. Počas pobytu v Martine dolnozemskí osvetoví pracovníci navštívili aj Národný cintorín a konečnou zastávkou im bolo Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha.

Všetci frekventanti sa zhodli, že semináre takého typu učiteľom najviac zodpovedajú: sú v nich zahrnuté prednášky, ale aj cesty po Slovensku, kde spoznávajú nové kraje a samým tým sa aj sami aktívne učia. Zdôrazňujú najmä to, že sa po celý deň nesedí v učebni a seminár je zaujímavý a dynamický. Nebol ani príliš dlhý a ani nadmieru krátky – proste  na mieru šitý. Ani nič odobrať, ani nič doložiť.

Anna Legíňová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs