10.máj 2013

Je Palančanom, pôvodom z Pivnice a je profesionálny obkladač. Za sebou má však aj hodný kus ochotníckej činnosti, najpozoruhodnejšia je herecká. Volá sa Jozef Chrček.

Presvedčivý aj v monodráme: Jozef Chrček v predstavení autora a režiséra Jána Salčáka To, čo sa vo mne o mňa chvie na 16. festivale DIDA 2010 (Foto: A. F.)

Presvedčivý aj v monodráme: Jozef Chrček v predstavení autora a režiséra Jána Salčáka To, čo sa vo mne o mňa chvie na 16. festivale DIDA 2010 (Foto: A. F.)

Stvárnil roly v týchto pivnických predstaveniach: Popanštená kotrba, Štvrtá trieda tretí raz U doktora (jednoaktovky), Nová sociálna ustanovizeň, Redakcia Vox populi, Veža babylonská, Tri vrecia zemiakov, Weekend love story, Zajac, Keď prišiel Spasiteľ na svet, Konopáreň, Hľadanie v oblakoch, Zámka škripí, Ecce homo, Chichi-chacha (v humoristickom programe), Silvester, Matka, Ľadové slnko, Dnes o pol noci budeš vdovou. V silbašskom divadle si zahral v predstavení Balkánsky špión. Po presťahovaní sa do Báčskej Palanky hral v divadle Amatersko narodno pozorište v predstaveniach Roman bez romana a Lari Tomson jedna priča. Roku 2005 sa naplno zapojil do divadelnej sekcie MOMS Báčska Palanka, keď si zahral v predstavení Gombík a roku 2008 po prvýkrát aj v detskom predstavení Kapitán Makovýrezanec sa žení. Potom hral v monodráme To, čo sa vo mne o mňa chvie, hlavnú rolu stvárnil v predstavení Zypa Cupák a vyskúšal sa i v duodráme Život je čudo. Diváci ho poznajú aj z veselej báčskopetrovskej televíznej hry silbašských Drahokamov. Vyskúšal sa i ako asistent réžie a scénograf.

Divadlo je Jožkov druhý domov. Tu sa cíti ako ryba vo vode. Pláva ľahko, šikovne, hladko. Môže byť všetkým. Bez zábran a starostí, že to nevyjde. Hrá sa. A čistý ako slza vypláva na pobrežie spokojnosti. Veď urobil kus vzácnej práce. Ušľachtilej, vypĺňajúcej. Nielen pre seba. Divadlo je i družba! Tá v Pivnici, na ktorú si s láskou spomína, ale aj táto nová, kde zakotvil, v Palanke. Divadlo, to sú priatelia, bez ktorých by život bol omnoho chudobnejší. Divadlo je HRA!

O talente, schopnosti transformovať sa, o kreativite v stvárňovaní postáv svedčí rad cien a diplomov, ktoré sa mu za tie roky dostali: dve ceny poroty obecenstva na PSODV, diplom za herecký výkon na PSODV (Zámka škripí), nominácia za najlepšiu mužskú úlohu na PSODV (Matka), cena za najlepšiu epizódnu úlohu na republikovej prehliadke ochotníckych divadiel Srbska (Malo Crniće, Ľadové slnko, 2000), štyri prvé ceny za herecký výkon na festivale DIDA (Matka, 1997, Ľadové slnko, 2000, Gombík, 2007, Život je čudo, 2013), tretia cena za herecký výkon na festivale DIDA (Silvester, 1998, Zypa Cupák, 2012).

Okrem divadelnej činnosti pripisuje sa mu aj rad organizačných aktivít. Bol členom Spravujúceho výboru OD Janka Čemana, ktorý zorganizoval 1. ročník festivalu DIDA 95 a koordinátorom tohto výboru bol i v nasledujúcom mandáte. Predsedom OD Janka Čemana sa stal roku 1999. Teraz je podpredsedom Správnej rady MOMS v Báčskej Palanke.

E. Hložanová 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs