UMELECKÁ DIELŇA

10.máj 2013

19Salcak

MULTIKULTÚRNA UMELECKÁ DIELŇA JOVANA STERIJU POPOVIĆA v zakladaní v sobotu 4. mája usporiadala performance par excellance To, čo sa vo mne o mňa chvie Jána Salčáka (štvrtý sprava na snímke Jána Čobrdu-Blitza) v priestore Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Pivnici. Spomenutý autor v sobotu 11. mája v Miestnom spoločenstve  desiatou prednáškou na tému Súčasná slovenská prozaická tvorba zakončil prvý cyklus projektu Čo dokáže pekné slovo. Päť častí projektu Bolo raz zelené údolie táto dielňa usporiada päť nedelí zaradom o 15. h v hostinci Andrea v Pivnici. Prvá časť bude už 12. mája.

J. Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs