Sejba, sadenie a udržiavanie kultúry

10.máj 2013

ZDRAVIE NAŠE KAŽDODENNÉ (92)

 

Nielen pri príprave a hnojení pôdy, ale aj pri sejbe je priam nutne potrebné rešpektovať isté zásady a návody. Pre sadenie a sejbu liečivých rastlín v zásade platí, že jednoročné rastliny sa vysievajú na jar priamo na pole, do záhrad a podobne a iba výnimočne predpestovávajú, a to najmä tie, ktoré sú citlivé na mráz. Dvojročné rastliny sa taktiež zväčša vysievajú, niektoré už v jeseni, aby sa do zimy zakorenili. Trváce rastliny sa rozmnožujú semenami alebo vegetatívne na jar alebo v jeseni podľa toho, čo je výhodnejšie.

Semená sa vysievajú najprv do debničiek alebo parenísk (teplých hriadok) ako priesada s eventuálnym prepichovaním od jari do leta, alebo sa sejú na záhony. Rastlinky treba presádzať, keď sú už dobre vyvinuté, pri citlivejších, keď už nehrozia neskoré jarné mrazy, na vopred pripravený pozemok. Presadené rastlinky je potrebné spočiatku zatieňovať pred slnkom a častejšie zalievať.

Trváce rastliny sa vysievajú alebo sadia priamo na mieste a po čase (po 5 – 6 rokoch) sa zvyčajne kultúra prenáša, prípadne sa niektoré rastliny omladia tak, že sa na jar zrezávajú takmer pri zemi (kvôli lepšej úrode, najmä listov). Ak sa pestujú jednoročné rastliny pre listy, niektoré možno vysievať v dvojtýždenných alebo trojtýždenných intervaloch. Potom sa budú zbierať po celé vegetačné obdobie, t. j. keď sa ukončí zber z posledného výsevu, môže sa začať so zberom z prvého výsevu a ďalších.

Udržiavanie kultúry v prvom rade znamená očistiť ju od buriny, ktorá okrem iného odoberá z pôdy živiny a je ohniskom chorôb a škodcov na pestovaných rastlinách. Pestovanej kultúre treba zabezpečiť stály prívod vzduchu a vlahy, aby sa korene mohli v pôde dobre rozrásť a čerpať z nej potrebné živiny. Ide teda o to, aby sa rastlina čo najlepšie vyvíjala a poskytla vysokú a kvalitnú úrodu.

Dosahuje sa to najprv okopávaním (plečkovaním, teda kyprením pôdy) a pletím najmä dovtedy, kým porast sám nezakryje plochu, ďalej zavlažovaním (polievaním), prihnojovaním, pretŕhaním, čiže jednotením, pri ktorom sa odstraňujú slabšie jedince, aby rastliny mali priestor na vývoj atď. Rastliny sa polievajú rovnomerne, najmä keď rastú, ako aj vždy po presadení a po každom zbere, keď treba pôdu aj vyplieť a okopať. Nadbytok vody však rastlinám neprospieva.

Staré (zdrevnatené, zoschnuté) nadzemné časti rastlín sa musia pozorne odlámať alebo zostrihať, najmä na jar. Pred zimou a mrazmi sa citlivejšie rastliny zakrývajú slamou, lístím alebo zahŕňajú hlinou, aby táto chránila korene pred zamrznutím. Najmä však treba dbať na to, aby posledný zber nebol príliš neskoro, z toho dôvodu, aby rastlina mala čas ešte pred zimou trocha narásť.

   (V budúcom čísle:  Spôsoby chránenia)

Pripravil: O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs