Kulpínčanky – víťazky súťaže v Riečke

6.nov 2018

Kulpínčanky – víťazky súťaže v Riečke

V dňoch 2. – 4. novembra predstaviteľky Spolku kulpínskych žien sa zúčastnili na tradičnej v poradí 14. Súťaži v pečení kysnutých koláčov v bratskej Riečke na Slovensku. Obsadili prvé miesto v príprave koláčov a zároveň prezentovali nové svadobné party, ktoré si spolkárky vlastnoručne zhotovili.

Riečania a ich hostia na podujatí boli oduševnení výstupom Kulpínčanov.

Spolok kulpínskych žien sa na súťaži v Riečke zúčastnili 13. –krát. Prichystali sedem druhov tradičných, tentokrát svadobných koláčov. Koláče chystali spolkárky Mária Skalická, Milica Jagošová a Jarmila Chalupková. Svadobný odev prezentovala kulpínska mládež: v svadobnom kroji mladuchy s novou partou bola Ivana Zorňanová, v odeve mladoženícha vystúpil Ivan Jagoš a v kulpínskej kašmerínke Andrejka Koruniaková, ktorá počas programu v Riečke zaspievala tradičné kulpínske svadobné pesničky. V kulpínskej delegácii boli aj Katarína Zorňanová, Mariena Struháriková a Pavel Chalupka.

Kulpínske ženy sa snažili napiecť výborné koláče a to sa im podarilo, čo docenila aj komisia, ktorá súťažné pečivá v Riečke hodnotila. Riečania si uctili návštevu Kulpínčanov a predsedníčke Spolku kulpínskych žien Kataríne Zorňanovej všetci spolu vo veselej nálade zablahoželali k životnej sedemdesiatke. Kulpínčanky Riečanom odniesli aj tortu, ktorú napiekla členka Mária Skalická. Tradične ako aj každý rok Riečania poslali do Kulpína tiež tortu, tetokrát venovanú Kataríne Zorňanovej k jej narodeninám.

Včera podvečer v miestnostiach Spolku kulpínskych žien sa zišli spolkárky, aby oslávili víťazstvo v Riečke. Pozvali si medzi seba aj hostí a pohostili ich tortou z Riečky. O pobyte a programe, ktorý absolvovali na Slovensku na posedení prítomným vyrozprávala predsedníčka Katarína Zorňanová.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs