Predbežné výsledky volieb v Pivnici

6.nov 2018

Predbežné výsledky volieb v Pivnici

Volebné miesta číslo 5 a 6 v budove Základnej školy 15. októbra boli v nedeľu 4. novembra prístupné Pivničanom na voľbu členov NRSNM. V Pivnici do voličských zoznamov bolo zapísaných 1 540 Slovákov.

Na hlasovaní sa zúčastnilo 412 Slovákov, ale 4 hlasovacie lístky boli neplatné, takže sa počíta 408 hlasov, čiže 26 %. Na volebnom mieste číslo 5 bolo zapísaných 761 voličov Slovákov, hlasovalo 209 a dva lístky boli neplatné, teda platných bolo 207. Na druhom hlasovacom mieste v Pivnici s číslom 6 bolo zapísaných 779 voličov Slovákov, hlasovali 203 občania, tiež aj tu dva lístky boli neplatné, takže platných hlasov bolo súhrnne 201.

Súhrnne na oboch volebných miestach výsledky hlasovania Slovákov sú nasledujúce: listina č. 1 Slováci vpred! – Pavel Surový získala 63 hlasov, čiže 15%, listina č. 2 Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová 201 hlasov, čiže 49 %, listina č. 3 Hej, Slováci! – Michal Baláž 31 hlasov, čiže 7 % a listina č. 4 Liga Slovákov Vojvodiny získala 113 hlasov, čiže 27 %.

Údaje o hlasovaní a výsledkoch volieb poskytla tajomníčka Miestneho spoločenstva Pivnice Vlasta Šusterová-Červená. Podotkla, že voľby v Pivnici prebiehali bez problémov a výtržností.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs