RVK: Konečné výsledky volieb do NRSNM

9.nov 2018

RVK: Konečné výsledky volieb do NRSNM

Republiková volebná komisia na 98. zasadnutí, ktoré bolo 8. novembra 2018, schválila správy o celkových výsledkoch volieb na členov národnostných rád albánskej, aškalijskej, bosniackej, bulharskej, bunjevskej, vlašskej, gréckej, egyptskej, maďarskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rusínskej, slovinskej, slovenskej a ukrajinskej národnostnej menšiny, uskutočnených 4. novembra 2018.

Vo voľbách na členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny volebné listiny získali nasledovný počet hlasov, čiže mandátov:

Volebná listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala 2 608 hlasov alebo 8 mandátov.

Volebná listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová získala 4 480 hlasov alebo 14 mandátov.

Volebná listina Hej, Slováci! – Michal Baláž získala 1 513 hlasov alebo 4 mandáty a

Volebná listina Liga Slovákov Vojvodiny získala 1 089 hlasov alebo 3 mandáty.

V nadchádzajúcich dňoch sa očakáva konštituovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, keďže zákonná lehota je 20 dní od stanovenia konečných výsledkov volieb.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs