Predbežné výsledky volieb v Laliti

5.nov 2018

Predbežné výsledky volieb v Laliti

V Laliti zo zapísaných 427 voličov na voľby do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vyšlo 268 voličov pričom 8 lístkov bolo neplatných.

Podľa neoficiálnych výsledkov najviac hlasov v Laliti získala listina Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová – 153. Nasleduje listina Slováci vpred! – Pavel Surový, za ktorú hlasovalo 93 Slovákov Laliťanov. Listina Liga Slovákov Vojvodiny získala 8 a listina Hej, Slováci! – Michal Baláž 6 hlasov.

J. PUCOVSKÝ
J. PUCOVSKÝ

JURAJ PUCOVSKÝ (1955) V redakcii Hlasu ľudu nepretržite pracuje od roku 1980. Najprv ako spolupracovník krátko pracoval v rubrike Z našich osád, potom bol angažovaný vo vnútropolitickej rubrike a v súčasnosti je redaktor športovej rubriky. Kontakt: pucovsky@hl.rs