Spoločné stretnutie súčasných členov NRSNM

9.nov 2018

Spoločné stretnutie súčasných členov NRSNM

Dnes večer sa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov konalo svojrázne posledné stretnutie súčasných členov NRSNM. Prítomní boli členovia, predsedovia výborov, koordinátori, zamestnanci v NRSNM a riaditelia našich ustanovizní s osobitným významom, ako aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčeková.

Prítomných privítala riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovac a odovzdala slovo predsedníčke NRSNM Anne Tomanovej-Makanovej. Povedala, že NRSNM posledné štyri roky pracovala všelijako, tak ako mohla, ale že plán a program bol každý rok splnený aj napriek tomu, že financovanie NRSNM sa od roku 2008 nezmenilo.

Veľvyslankyňa Dagmar Repčeková v súvislosti s ukončením mandántu Anny Tomanovej-Makanovej, v mene Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ale aj vo vlastnom mene vyjadrila úprimné poďakovanie za dlhodobú podporu rozvoja slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike.

Udelili ďakovné listy

Nasledovalo udeľovanie ďakovných listov za spoluprácu členom NRNSM. Nakoniec sa odchádzajúcej predsedníčke, v mene zamestnancov NRSNM zaďakoval za spoluprácu Ladislav Čáni, tajomník NRNSM, Anna Medveďová, riaditeľka gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, ako aj Anna Sečová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs