Seminár pre žiakov základných škôl v Petrovci

10.nov 2018

Seminár pre žiakov základných škôl v Petrovci

V nadväznosti na minuloročný seminár, ako i tie predtým, pre žiakov základných škôl dnes na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci bol prichystaný jednodňový seminár pod názvom Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách.

Seminár pôvodne bol určený pre učiteľov slovenčiny a pre troch žiakov od 5. po 8. ročník z 12 vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou. Nie všetci z odľahlejších prostredí, ale aj zbližšie, však pricestovali do Petrovca.

Seminár sa realizoval prostredníctvom troch tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a slohu, výtvarnej kultúry a z informatického vzdelávania.

V tvorivých dielňach žiaci sa podieľali na zhotovovaní a vypracovaní kreatívnych cvičení s cieľom zvládnutia aktívnej slovnej zásoby.

Školitelia ich pozitívne motivovali k dosiahnutiu aktívneho ovládania a zdokonaľovania nových digitálnych didaktických pomôcok.

Výtvory tvorivých dielní nakoniec si navzájom aj prezentovali a zhodnotili.

„Desiaty žiacky seminár zameraný bol na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine,” povedala nám predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková. Pod jej vedením sa uskutočnil aj tohtoročný podnetný seminár.

Po príchode účastníkov a občerstvení sa pristúpilo k realizácii seminára. V petrovskej škole prítomných privítala riaditeľka Vlasta Werleová, po čom Mária Andrášiková vysvetlila podstatu dnešného workshopu.

Losovaním cukríkov formovali skupiny, ktoré potom nezávisle tiež s pedagogičkou pracovali v dielňach. Aby nebolo protekcie skupiny svojich pedagógov dostali losovaním.

Predpoludním žiaci pracovali v dielňach. Najprv na jazykovom slohu s prízvukom na vybrané slová. Potom aj vo výtvarnej dielni, kde vznikali ilustrácie, ktoré sa potom skenovali. Nakoniec v rámci informatickej dielne pripravili prezentáciu svojej tvorivej práce.

Napoludnie prebiehalo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.

Po obedňajšej prestávke účastníci seminára navštívili viaceré vzdelávacie a kultúrne inštitúcie v Petrovci. Naposledy prichystali prezentovanie a hodnotenie žiackych výtvorov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs