Stará Pazova: Zasadali výborníci ZO

9.nov 2018

Stará Pazova: Zasadali výborníci ZO

Dnes sa vo veľkej zasadačke v tzv. Bielej budove uskutočnilo v poradí 34. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova. Výborníci väčšinou hlasov schválili kompletný rokovací program pozostávajúci zo 14 bodov.

Najviac času a pozornosti výborníci lokálneho parlamentu venovali návrhu rozhodnutia o opravnom rozpočte Obce Stará Pazova na bežný rok. Na zasadnutí sa zúčastnil aj Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý okrem iného vysvetlil dynamiku realizácie naplánovaných investícii. Zároveň zahlásil pokračovanie prác na výstavbe kanalizačnej siete v štyroch najväčších osadách obce.

Po prvý raz a na apel predsedu Radinovića na schôdzi boli prítomní i riaditelia verejných ustanovizní a podnikov, ktorých zakladateľom je ZO. O ich prítomnosti sa pozitívne zmienili niektorí výborníci opozičných strán. Ako uviedli, na tento spôsob sa môže oveľa rýchlejšie a účinnejšie reagovať na niektoré aktuálne diania v záujme občanov obce. Doteraz sa riaditelia podnikov a ustanovizní zúčastňovali na zasadnutiach iba vtedy, keď sa v rámci rokovacieho programu rokovalo o ich podnikoch či ustanovizniach.

Potrebnú zelenú dostali aj výmeny a doplnky programov hospodárenia VUP Urbanizam a VP Obecná stavebná agentúra, tiež opravný rozpočet programu hospodárenia s finančným plánom VKP Toplana.

Dnešná schôdza trvala takmer tri hodiny bez prestávky a bolo na nej príliš čulo.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs